Osaajat Osaa 2020 -hanke kehittää yritysten tuottavuutta ja johtamista

"Roppakaupalla uusia kehittämiskelpoisia ideoita" ja "Havainnollisti hyvin arjen haasteet ja kehitystarpeet". Tällaista palautetta on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Osaaja osaa 2020 -hanke pohjoiskarjalaisille yrityksille järjestämistään tuottavuuden ja johtamisen valmennuksista. Hanke järjestää mm. Lean-valmennusta, toimitusjohtajakursseja ja vertaiskehittämistä.

Toukokuussa 2018 käynnistynyt Osaajat osaa 2020 -hanke tarjoaa Pohjois-Karjalan maakunnan yrityksille koulutusta ja valmennusta tuottavuuden ja johtamisen kehittämiseen. Toimintamallina on strategialähtöinen kehittämistyö yhdessä yrittäjien ja yritysten johdon kanssa. Tarjolla on valmennuksia yrityksen johdon ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen yksittäisille yrityksille sekä yritysryhmille.

Lean-valmennusta

Vuonna 2018 yrityskohtaisia Lean-ajattelun käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyviä valmennuksia järjestettiin yhteensä seitsemässä pohjoiskarjalaisessa yrityksessä ja näissä on ollut mukana yhteensä 79 henkilöä.

Yritysryhmäkohtaisissa Lean-valmennuksissa on ollut mukana 8:sta eri yrityksestä 22 osallistujaa. Vuoden 2019 alkupuolella on suunnitelmissa kahden muun yritysryhmän valmennus, joista toinen ryhmä on jo täynnä.

Yritysryhmäkohtaisiin Lean-tehdas -valmennuksiin voivat osallistua mikro- ja pienyritykset 1–5 henkilön ryhmissä.

 
  Lean-tehdas -valmennus, Sunprofile Oy tiloissa, kuva: Hannu Räsänen

Joensuulaisen Sunprofile Oy:stä koulutuksiin osallistuneet kurssilaiset kuvasivat kurssin antia seuraavasti:  

"Tämä oli paljon enemmän kuin osasimme odottaa", "Havainnollisti hyvin arjen haasteet omassa toiminnassa ja näin heti kehitystarpeet" ja "Innosti kehittämään, kun näki heti tulokset."

Toimitusjohtajakurssit

Johtamisen kehittämiseen hanke tarjoaa sekä yritysryhmäkohtaisia, että yrityskohtaisia valmennuksia ja koulutuksia.

Vuoden 2018 aikana järjestettiin kaikkiaan kolme pienyritysten toimitusjohtajakurssia. Osallistujia oli 30 eri yrityksen johtotehtävistä.

Toimitusjohtajakoulutuksen aiheina ovat strategia, myynti, rahoitus, tilinpäätösanalyysi, sopimus- ja työoikeus, henkilöstöasiat sekä itsensä ja organisaation johtaminen. Koulutus on toteutettu kuopiolaisen konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy:n organisoimana. Koulutus on tarjonnut osallistujille erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtoon.

 
  Johtamisen suunnittelutapaaminen yhdessä Hannu Räsänen Business Joensuu Oy ja Jari Valtonen Industria Oy,
  kuva: Karjalainen arkisto

Kurssilaisten kokemuksista kuvaavat seuraavat kommentit:

"Käytännön läheisyys ja vuorovaikutuksellisuus", "Keskustelut ja osallistava tapa ja kouluttajan asiantuntemus", "Esille tulleita asioita käytiin hieman eri perspektiivistä kuin itse on tottunut miettimään."

Vertaiskehittämistä

Hanke tarjoaa myös vertaiskehittämistä. Benchmarking-matkalla Saksassa viisi yritystä perehtyi digitalisaatioratkaisuihin.

 
  Benchmarking-matka Saksaan, kuva: Hannu Räsänen

Matkan antia kuvaa hyvin Lakan Betonin tietohallintopäällikkö Marko Soikkelin näkemys: "Ennen matkaa hieman arvelutti matkasta saatava anti, mutta jälkeenpäin voin sanoa, että tästähän jäi käteen roppakaupalla uusia toteuttamiskelpoisia ideoita. Lisäksi tietyllä tavalla lohdullista oli nähdä sekin, että ei meillä täällä Suomessakaan lopulta ole mitään häpeämistä – monessa asiassa pikemminkin voisivat saksalaiset tulla ottamaan oppia."

Näiden ja monien muiden kommenttien saattelemana on hyvä jatkaa ja viedä eteenpäin osaamisen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä vuoden 2020 huhtikuun loppuun, toteaa yritysasiantuntija Hannu Räsänen Business Joensuu Oy:stä.

Linkki:
Hankekuvaus Osaajat osaa 2020 -hanke (www.eura2014.fi)

Lisätietoja:
Yritysasiantuntija Hannu Räsänen, Osaajat osaa 2020 -hanke, Business Joensuu Oy, Liiketoiminnan Kasvu ja Kehityspalvelut, hannu.rasanen(at)businessjoensuu.fi