Pohjois-Savon energiaklusterille rakennettu Varkaudessa vahva pohja kansainvälistymiseen

Varkaudessa on kehitetty määrätietoisesti energiatekniikan toimintaa EU:n ohjelmakaudelta 2007–2013 saakka pyrkien vastaamaan energia-alan yritysten tarpeisiin. Energiatekniikan AMK- insinöörikoulutus aloitettiin Savoniassa syksyllä 2010. Koulutuksella on turvattu Varkauden teollisuuden tarpeet. Yritysten tutkimus- ja kehittämistarpeisiin vastattiin suunnittelemalla ja rakentamalla Varkauden kampukselle Energiatutkimuskeskus. Pohjois-Savon liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto ovat olleet tutkimuskeskusympäristön laitteistojen rahoittamisessa mukana huomattavalla panostuksella. Ohjelmakauden 2014 – 2020 hankerahoituksella toteutettiin leijupetikattila- ja bioöljyjen poltin- ja polttotestaus- sekä materiaalintestausympäristöjen rakentaminen.

EU-ohjelmakauden 2014–2020 alussa viimeisteltiin ja modifioitiin tutkimusympäristöjen prosesseihin, putkistoihin, sähköistykseen ja asennukseen liittyviä asioita KOLA- ja PYREUS-hankkeissa.

Varkauden energiatutkimuksen koelaitos, putkistoja ja laitteita.

Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittäminen, EnEko 2020 1.11.2019–31.10.2021

Hankkeessa muodostetaan Pohjois-Savon alueelle laaja-alainen energia-alan teollisen mittakaavan TKI-ympäristökokonaisuus, jolla on valmiudet ja kyvykkyys testata ja kehittää uusia innovaatioita energia-alalla. Kesäkuussa 2020 perustettiin hankkeen ohjausryhmän päätöksellä ja yritysten tuella Pohjois-Savon energiaklusteri (www.energyclusternorthsavo.fi).

Kuvassa neljä henkilöä: Markku Huhtinen, Laura Leppänen, Katja Niiranen ja Marko Luokkanen.
Kuvassa vas. Markku Huhtinen/Savonia-ammattikorkeakoulu, Laura Leppänen ja Katja Niiranen Navitas Kehitys Oy:stä sekä energiaklusterin puheenjohtaja Marko Luokkanen Andritz Oy.
 

Mukana olevat yritykset: Andritz Oy, FamiFarm Oy, Fescon Oy, Fortum Power and Heat Oy, Fortum Waste Solutions Oy, Umicore Finland Oy, Gasmet Technologies Oy, Högfors GST, KPA Unicon Oy, Riikinvoima Oy, Savon Automaatio Oy, Savon Voima Oy, SMA Mineral Oy, Stora Enso Oyj, Sumitomo SHI FW Energia, Varkauden aluelämpö Oy, Valoisa Wood Oy.

Toteuttajat:

  • Savonia-ammattikorkeakoulu (hallinnoija)
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Navitas Kehitys Oy.

Kustannusarvio 450.000 euroa (70 % EAKR-tuki Pohjois-Savon liitolta).

Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämisen investoinnit 1.1.2020 – 31.12.2021

Hankkeessa kehitetään ja monipuolistetaan Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemiä tulevan energia-alan murroksen kestäväksi siten, että Pohjois-Savon tärkein toimiala (kone- ja energiateollisuus) säilyttää asemansa ja vahvistuu kansainvälisillä markkinoilla. Tärkeimmät hankinnat tähän mennessä ovat tuhkankäsittelyjärjestelmä- ja oksidaatiolaitteistot.

Toteuttajat:

  • Savonia-ammattikorkeakoulu (hallinnoija) ja
  • Itä-Suomen yliopisto.

Kustannusarvio 550.000 euroa (70 % EAKR-tuki Pohjois-Savon liitolta).

Varkauden alue kehittyy vauhdilla. Imagon muuttaminen hiipuvasta teollisuuskaupungista modernin teknologia-alan keskittymäksi on käynnissä. Energiaklusterin perustaminen on todettu tärkeäksi ja sen odotetaan hyödyttävän alueen ja alan yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden paikallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Pohjois-Savon energiaklusteri hakee eurooppalaista klusteristatusta ja sitä on tarkoitus kehittää osana ECCP-verkostoa (European Cluster Collaboration Platform). Klusterit ovat entistä tärkeämmässä roolissa EU:n suoran rahoituksen ohjaamisessa yrityksille. Energiatutkimuskeskus tukee osaltaan Pohjois-Savon energiaklusterin toimintaa.

Lisätietoja:

  • Koulutuspäällikkö Markku Huhtinen, Savonia-ammattikorkeakoulu, +358447856763, markku.huhtinen(at)savonia.fi
  • Tki-asiantuntija Petteri Heino, Savonia-ammattikorkeakoulu, +358447856759, petteri.heino(at)savonia.fi