Yrittäjille tarjolla monipuoliset rahoitus- ja kehittämispalvelut ELY-keskuksesta

Kevään ja kesän aikana ELY-keskukselle tuli monelta suunnalta viestiä, että yrityksillä olisi kasvuhaluja, kunhan kehittämisen rahoitukseen löytyisi ratkaisuja. Kevään 2017 pk-yritysbarometrin tuloksista kävi myös ilmi, että pk-yritysten rahoituksessa on edelleen pullonkauloja. Ilmeni myös, etteivät yritykset tunne ELY-keskuksen rahoitus- ja kehittämispalveluja riittävän hyvin. ELY-keskuksessa päätettiin ottaa härkää sarvista ja käynnistimme kampanjan, jolla haluamme vauhdittaa pk-yritysten kasvuun ja vientiin tähtäävien hankkeiden käynnistymistä.

ELY-keskus rahoittaa pk- ja start-up-yrityksille suunnattuja aktivointihankkeita, joita toteuttavat kehittämisyhtiöt, esimerkiksi Miksei Oy. ELY-keskuksen asiantuntijat kertovat rahoitusmahdollisuuksista yrittäjille järjestetyissä tilaisuuksissa, ja toivomme saavamme lisää kutsuja vastaaviin tilaisuuksiin. ELY-keskuksen yritysasiantuntijat ovat myös liikkeellä ja tulevat piipahtamaan yrityksissä keskustellakseen mahdollisista uusista kehittämisideoista. ELY-keskus julkaisee loka-joulukuun aikana lehdissä ilmoituksia, joissa kerrotaan ELY-keskuksen kehittämis- ja rahoituspalveluista. Asiakkaidemme menestystarinoista (asiakkaan luvalla) kerromme Facebook-sivullamme "Yritys- ja hankerahoitus Itä-Suomi". 

ELY-keskuksen rahoituspalvelut yrityksille pähkinänkuoressa:

1. Kehittämispalvelut

a. Analyysi. Analyysi tehdään asiakkaan ja vastuuasiantuntijan yhteistyönä. Yritykselle syntyy kokonaiskäsitys liiketoiminnan nykytilasta, tulevaisuuden suunnasta, mahdollisista strategiavaihtoehdoista ja kehittämismahdollisuuksista. Lopputuloksena on konkreettinen kehittämissuunnitelma, jota yritys voi lähteä toteuttamaan. Hinta asiakkaalle 220 € + alv/pvä

b. Konsultointi. Konsultoinnissa yritys saa käyttöönsä asiantuntijan liiketoiminnan kehittämiseen. Liiketoiminnan kehittämisalueita ovat yrityksen kasvu, uudistaminen, tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö sekä Innovaatioiden kaupallistaminen. Hinta asiakkaalle on 300 € + alv / päivä

c. Koulutus. Koulutusten teemat ovat kasvuun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen ja markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen. Koulutusten hinnasta ELY-keskus maksaa 70 % ja yritysasiakas 30 %.

2. Yrityksen kehittämisavustus pk-yrityksille

a. Kehittämiseen avustusta enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista

b. Aineettomiin ja aineellisiin investointeihin avustusta 15–35% hyväksytyistä kustannuksista

3. Maaseutuyrityksen tuki

a. Yrityksen perustamistuki. Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan enintään 35 000 euroa ja 10 000 euroa kokeiluun.

b. Aineettomiin ja aineellisiin investointeihin avustusta % hyväksytyistä kustannuksista.
 

Linkki:
Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, Rakennerahastopalvelut-yksikkö, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi, p. 044 246 4670