ESR 60 vuotta: Investointeja ihmisiin

Euroopan sosiaalirahasto ESR täyttää pyöreät 60 vuotta. ESR:n tuella on saatu Suomen EU jäsenyyden aikana kehitettyä työllisyysratkaisuja ja yritysten kilpailukykyä. Sadat tuhannet ihmiset ja kymmenet tuhannet yritykset ja työpaikat ovat olleet tavalla tai toisella osallisena ESR-hankkeissa. Viimeisen parin vuoden aikana itäsuomessa ESR hankkeisiin on osallistunut yli 15 000 ihmistä. On tehty investointeja ihmisiin. Tällä teemalla ESR:n juhlavuotta vietetään monissa tapahtumissa.

Teemoina osaaminen, osallisuus, työllisyys ja yrittäjyys ESR 60-vuotta juhlatapahtumassa

ESR:n juhlavuosi käynnistyi torstaina 16.2.2017 Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla. Tilaisuuden kolme teemaa olivat osaaminen, osallisuus sekä työllisyys ja yrittäjyys. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström muistutti, että vaikka ESR:n osuus Suomen valtion budjetissa saattaa vaikuttaa pieneltä, sillä on merkittävä vipuvaikutus. Sen avulla on kyetty rahoittamaan monenlaista kehittämistä, jota ei muuten olisi voitu tehdä. ESR-rahoituksella on mm. kehitetty rakenteita ja toimintamalleja, jotka ovat jääneet pysyviksi kuten monialainen yhteistyö työllistymisen edistämiseksi. Maahanmuuttajien palvelumallit ja nuorille suunnatut neuvontapalvelut vaikuttavat lupaavilta. Rahoitus on ollut merkittävää myös opetuksen kehittämisessä sekä työssä, jolla on mm. edistetty opiskelijoiden opintojen loppuun saattamista.

ESR-hankkeet lähellä ihmistä

ESR toiminta on tälläkin hetkellä vilkasta ympäri Suomea; käynnissä on parhaillaan 867 eri hanketta! Toimintaa on entistä lähempänä ihmisiä ja toiminnasta on pyritty tekemään hallinnollisesti joustavampaa. Yhtenä uutena muotona kuluvalla ohjelmakaudella kaupungeissa on edistetty kansalaisten mahdollisuuksia osallistua paikalliseen kehittämiseen. Toiminnalla on tuettu pääosin osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämistä, mutta myös työllisyyttä ja yritysten kilpailukyvyn edistämistä. Näissä hankkeissa asukkaat pääsevät ideoimaan ja toteuttamaan oman asuinalueensa kehittämistä.

ESR:n juhlavuosi jatkuu koko vuoden ja muukin Eurooppa osaltaan juhlistaa vuotta. Kannattaa seurata tapahtumia. ESR:n löydät Twitteristä ja Facebookista hästageillä: #onnistumistarinat #ESR60

Lisätietoja:
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 026 695, timo.ollila(at)ely-keskus.fi