Hankkeiden viestintäaineistot jakoon

Itä-Suomessa toteutetaan ohjelmakauden aikana satoja hankkeita, joissa tuotetaan paljon viestintäaineistoja. Haluamme edesauttaa hanketiedottamista ja toivomme saavamme hankkeiden tuottamia tiedotteita jakeluun eri välineiden kautta mm. uutiskirjeet, nettisivut ja sosiaalinen media.

Tiedotteet voi toimittaa sähköpostilla alla oleville yhteyshenkilöille. Myös hankkeiden järjestämistä tilaisuuksista ja hankkeissa tuotetuista videomateriaaleista pyydetään lähettämään tietoa laitettavaksi rakennerahastot.fi -sivuille ja YouTubeen.

Viestinnällä pyritään innostamaan hankkeen viiteryhmiä sekä löytämään mukaan uusia toimijoita ja ihmisiä. Viestinnällä kerrotaan hankkeen tuloksista ja levitetään parhaita käytäntöjä. Viestintä on rakennerahastohankkeen onnistumisen edellytys ja oikeuttaa julkisen rahoituksen (http://www.rakennerahastot.fi/viestinta). Myös EU velvoittaa hankkeita tiedottamaan ja kannustaa yleisempään kansalaisviestintään Europe in My Region 2017 -kampanjalla: http://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/communication/euinmyregion.

Lisätiedot:
Etelä-Savon ELY-keskus: Sirpa Leikas, sirpa.leikas(at)ely-keskus.fi
Etelä-Savon maakuntaliitto: Outi Leppäkangas, outi.leppakangas(at)esavo.fi
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Tuija Astikainen, tuija.astikainen(at)pohjois.karjala.fi
Pohjois-Savon liitto: Janna Merenniemi, janna.merenniemi(at)pohjois-savo.fi