Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen teemahaku tuotti hankkeita kaivannais- ja puualoille

Kaivannais- ja puualan kehitystyötä Itä- ja Pohjois-Suomessa vauhditettiin vuoden 2015 helmikuun hankehaussa toteuttamalla näiden alojen teemahaku.  Syyskuu alkuun mennessä myönteinen rahoituspäätös oli tehty 9 hankkeelle.

Hakuun jätettiin eri rahoittajille yhteensä 26 hakemusta, jotka jakaantuivat melko tasaisesti molempiin teemoihin. Hakemuksissa oli hyvin laajoja monen maakunnan kattavia hankekokonaisuuksia sekä pienempiä hankkeita, joilla haettiin vastauksia tarkasti määriteltyihin kehittämishaasteisiin.

Yleisenä haasteena hankkeissa oli tutkimusnäkökulman yhdistäminen riittävän konkreettisella tavalla elinkeinolähtöiseen kehittämiseen.

Wood Innovation Network -hankkeelle rahoitusta

Yksi rahoituksen saaneista on Wood Innovation Network -hanke, joka tähtää Itä-Suomen kolmen maakunnan puualan yritysten ja innovaatioverkoston uudistamiseen. Hankkeen päätoteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu. Lisäksi Etelä-Savosta ja Pohjois-Karjalasta on mukana viisi osatoteuttajaa. Laaja-alaisen yhteistyön kautta alan yrityksille pystytään tarjoamaan mm. korkeatasoisia TKI-klinikkapalveluita, jotka edistävät tuotekehitystä ja yritysten kansainvälistymistä. Hankkeen avulla kehitetään puurakentamista sekä erityisesti teollisen puurakentamisen pilottikohteiden suunnittelua ja käynnistämistä sekä jalostavan alihankintatoiminnan syntymistä.

Rakennuskivituotannon resurssitehokkuutta kehittävälle hankkeelle rahoitusta

Kaivannaisalan teemaan liittyvistä hankkeista on käynnistymässä Geologian tutkimuskeskuksen hallinnoima hanke "Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen".  Hanketta toteutetaan neljän maakunnan - Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo - alueella.  Hanke kehittää kiviteollisuuden toimintaympäristöä kokonaisuutena, erityisenä näkökulmana on vähähiilinen luonnonkivi ja kotimaisen kiven käytön lisääminen. Rakennuskiviteollisuuden resurssitehokkuutta edistetään sekä kiveä säästävissä tuotantotekniikoissa että sivukiven hyödyntämisessä. Yritykset parantavat tuotannon kannattavuutta ja kilpailukykyä käyttöönottamalla hankkeessa kehiteltyjä kiveä ja energiaa säästäviä louhintamenetelmiä sekä hyödyntämällä hankkeessa testattuja jalostustekniikoita.

Lisätietoja:
EU -hankekoordinaattori Maarit Siitonen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, p. 0400 668 149, maarit.siitonen(at)pohjois-karjala.fi