Itä-Suomen hankehaku tuotti hyvän sadon

Syyskuun lopussa päättyneessä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehaussa saatiin 85 hakemusta, joilla tukea haettiin yli 38 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin kaikkiaan 12 EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta n. 3,8 miljoonaa euroa. Tukea haettiin mm. vähähiilisyyden edistämiseen, yritysten kansainvälistymiseen, puukuiden modifiointimenetelmiin, valkotryffeleiden tunnistustekniikan kehittämiseen sekä erilaisiin laiteinfrastruktuureihin.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jatkuvaan EAKR-hankehakuun jätettiin kesäkaudella kaksi rahoitushakemusta, joilla haettiin tukea biotalouden tutkimusinfrastruktuurin parantamiseen ja sisävesiliikenteen kehittämiseen. Hakijoita kannustetaan hakemaan rahoitusta kaikista erityis-tavoitteista, mutta erityisesti 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen -erityistavoitteeseen kaivataan runsaasti uusia hakemuksia.

Pohjois-Savon liitolta haettiin tukea 14,5 miljoonaa euroa yhteensä 18 hankkeeseen, joiden kokonaiskustannukset ovat 20 miljoonaa euroa. Hakuun saapui useita suuria hakemuksia Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoille. Eniten tukea haettiin ammattioppilaitosten tki-ympäristöjen laitteistohankintoihin, kuten puutavarakuljettajakoulutukseen, hitsausteknologiaan, teollisuus-automatisointiin, teolliseen pintakäsittelyyn sekä ajoneuvoteknologiaan.

Lisäksi Pohjois-Savon liitolta haettiin rahoitusta vesialan teollisen mittakaavan TKI-ympäristölle, biotalousalan verkostoyhteistyöhön, teköälykeskittymälle tukemaan robotiikan ja valmistavan teollisuuden yrityksiä ja alueellisen keskittymän luomiseksi tukemaan Kansallisen Neuro-keskuksen toimintaa. Hakemuksia saapui myös terveysteknologia-alan yritysten hyvin vastaan-ottamaan Living lab toiminnan laajentamiseksi muille toimialoille, hyönteisalan osaamisen ja elintarvikkeiden kulutuksen nostamiseksi, European Region of Gastronomy, Kuopio Region 2020 -juhlavuoden ohjelman valmisteluun, polttolaitosten tuhkan hallintaan, 3D-tulostukseen, luontoliikuntaan ja pinnoitteiden kehittämiseen teollisiin sovelluskohteisiin.

ELY-keskukseen jätettiin 53 hakemusta, joilla rahoitusta haettiin yhteensä 19,6 miljoonaa euroa. EAKR-hakemuksia oli viisi kappaletta ja loput ESR-hakemuksia. Kolme hakemusta oli useamman maakunnan yhteisiä. Hakemuksia kohdistui erityisesti koulutuksen kehittämiseen sekä tuotta-vuuden ja muutosvalmiuden kehittämiseen pk-yrityksissä. Hankkeita kohdistui myös osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Myös maaseutualueille kohdistuvia koulutus- ja kehittämis-hankkeita tuli ESR-osuuteen runsaasti. Toisaalta taas työllisyystoimiin tuli hakemuksia vähän.

Seuraavaan rahoitushakuun hakemukset viimeistään 15.2.2019

Itä-Suomessa seuraava Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman rahoitushaku (EAKR ja ESR) päättyy 15.2.2019, pl. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 044 770 0571
EU-hankekoordinaattori Ulla-Riitta Pölönen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, p. 050 911 0355
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto, p. 044 7142637
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 6695