Itä-Suomen hankehaun syksyn satoa

Itä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman syksyn hankehakuun jätettiin 81 hakemusta, joilla tukea haettiin 44 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin seitsemän EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta 1,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta haettiin mm. sotahistoria-aineistojen verkkopalvelun kehittämiseen, Etelä-Savon tapahtumaekosysteemin luomiseen, luomun ja nimisuojatuotteiden hyödyntämiseen matkailussa, sekä elinkeinoelämän aineistojen digitalisointiin. Tukea haettiin myös Saimaa Expon järjestämiseen Pekingissä, tulevaisuuden ruokapalveluprosessien ja -teknologioiden kehittämisyksikön perustamiseen ja Kalevankankaan alueen liiketoimintapotentiaalin kartoittamiseen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jatkuvaan EAKR-hankehakuun jätettiin 18.5.–30.9. välisenä aikana seitsemän rahoitushakemusta, joilla tukea haettiin 2,8 miljoonaa euroa. Rahoitusta haettiin mm. uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävän älykkään taloteknisen oppimisympäristön luomiseen, metsänuudistus- ja seurantapalveluja tarjoavien yritysten liiketoimintamallin kehittämiseen sekä avoimen metsä- ja luontotiedon hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Lisäksi tukea haettiin uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimiseen tuotannollisilta ja palvelualoilta, metalli- ja muovialan yritysten kasvuedellytysten turvaamiseen erityisesti automaation ja digitalisaation avulla sekä luovien yritystilaratkaisujen toteuttamiseen.

Pohjois-Savon liittoon saapui 16 hakemusta. Tukea haettiin 9,7 miljoonan euron edestä hankkeisiin, joiden kokonaiskustannukset ovat 13 miljoonaa euroa. Tukea haettiin teknologiateollisuuden alan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen sekä alueellisten osaamisverkostojen/ekosysteemien kehittämiseen liittyen energiateknologiaan, biotalouteen, materiaaliosaamiseen sekä maidontuotantoon/ nurmiviljelyyn. Myös simulointioppimisympäristöjen rakentamiseen haettiin tukea, samoin kuin digitaalisten terveydenhuollon päätöksentekotyökalujen ja älykaupunkialustan kehittämiseen. Ilmastonmuutoksen torjunnan edistäminen oli myös yksi haettu teema.

ELY-keskukseen jätettiin 51 hakemusta, joilla haettiin rahoitusta yhteensä 30 miljoonaa euroa. EAKR-hakemuksia oli seitsemän ja ESR-hakemuksia 44. Useamman maakunnan alueelle kohdistuvia hakemuksia oli viisi kappaletta. Hakemusten koko oli normaalia suurempi ja monia hankkeita on valmisteltu laajassa yhteistyössä. Hakemusten tavoitteet kohdistuivat työllisyystavoitteisin, koulutus- ja työperäiseen maahanmuuttoon, kuntien henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen, yrittäjyyden ja kasvualojen tukemiseen sekä eri alojen koulutusten kehittämiseen ja nuorten aktivointiin oman asuinalueensa kehittämisessä. Hakemukset kohdistuivat tasaisesti kaikkiin tavoitteisiin; työllisyyteen, osaamisen kehittämiseen ja osallisuuden lisäämiseen.

Hakuajat vuonna 2020

Itä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman vuoden 2020 rahoitushaut (EAKR ja ESR) päättyvät 14.2., 15.5. ja 2.10., pl. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 040 542 6140
EU-suunnittelija Tiina Hyvärinen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, p. 050 441 6731
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto, p. 044 7142637
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 6695