Itä-Suomessa ennakoivan rakennemuutoksen hankkeille kaksi miljoonaa euroa

Yritysten kilpailukykyisyys ja sitä kautta kasvukykyisyys ovat Suomen tulevan kasvun moottoreita. ELY-keskuksen yritysten kehittämisrahoituksella halutaan vauhdittaa yritysten kasvua ja kannetaan osa yrityksen kasvun ja kehityksen rahoitusriskistä. ELY-keskus kannustaa yrityksiä käynnistämään kasvua aikaansaavia kehittämis- ja investointihankkeita ja hakemaan näihin rahoitusta ELY-keskuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut Etelä-Savon ELY-keskukselle kahden miljoonan euron myöntövaltuuden ennakoivan rakennemuutoksen hankkeille.

Kilpailukykyä, tuottavuutta, uudistumista yrityksiin

Ennakoivan rakennemuutoksen hankkeiden avulla yritykset voivat kehittää kilpailukykyään esimerkiksi hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja tai teollisen internetin mahdollisuuksia.

Ennakoivan rakennemuutoksen (=ERM)-valtuutta voidaan käyttää:

  • Hankkeisiin, joilla tähdätään yritysten uudistamiseen tai uusien mahdollisuuksien (esim. digitalisaatio) synnyttämiseen yritysten liiketoiminnassa.
  • Uuden liiketoiminnan luomiseen liittyviin hankkeisiin yrityksille, joiden toimialalla on näköpiirissä laajakantoinen rakennemuutos tai toimialoille, joiden kehityksellä on olennainen merkitys myös muiden toimialojen yritysten kilpailukyvylle. 
  • Tuottavuutta edistäviin hankkeisiin.
  • Hankkeisiin, joissa yrityksen tavoitteena on tuoteportfoliotaan kehittämällä tai muulla vastaavalla tavalla parantaa yrityksen kykyä kohdata markkinatilanteen vaihtelut. 

Eri rahoitusvälineillä vastataan alueiden tarpeisiin rakennemuutosten ennakoinnissa

ERM-rahoitusta on tarkoitus käyttää kevään 2016 aikana rinnakkain Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston kanssa. Myös Tekes on mukana tuomassa omaa osaamistaan ja kehittämisvälineitään yritysten liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Tavoitteena on rakentaa rahoitusvälineille toimiva työnjako jolla parhaiten pystytään vastaamaan alueen tarpeisiin rakennemuutosten ennakoinnissa, erityisesti pk-yritysten näkökulmasta.

ELY-keskus tiedottaa ennakoivan rakennemuutoksen rahoituksen (ERM) hakumahdollisuuksista kevään 2016 aikana.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi, p. 044 246 4670
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, timo.ollila(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 695