Uusi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma kuultavaksi helmikuussa

EU:n uuden ohjelmakauden 2021–2027 Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaluonnos Uudistuva ja osaava Suomi on tulossa julkisesti kuultavaksi helmikuussa. Ohjelmaa on valmisteltu tiiviisti jo pari vuotta. Mutta samaan aikaan maailma on muuttunut, minkä takia ohjelman valmistuminen on viivästynyt. Myöskään lopullisesta rahoituksenjaosta ei ole vielä selvyyttä.  

Kestävän kasvun mahdollisuuksia parannetaan

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjoilla tuetaan innovaatioita ja TKI-verkostoja, jotta aluetalous uudistuu ilmastokestävällä tavalla. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn tukeminen on mukana, kuten aiemminkin. Uutena erityisenä tukikohteena on digitalisaation kehittäminen.  Tähän Innovatiivinen Suomi -toimintalinjaan tullaan suuntaamaan 60 prosenttia EAKR-rahoituksesta. Siihen sisältyvien hankkeiden on toteutettava maakuntien älykkään erikoistumisen strategioita, jotka tarkistetaan uusien maakuntaohjelmien laatimisen yhteydessä. Aivan uutena toimintalinjanaan on hiilineutraalisuuden edistäminen, mikä kertoo EU:n vahvasta panostuksesta vihreään siirtymään.

Liikenteen pullonkauloja poistetaan

Itä- ja Pohjois-Suomessa on tervehditty tyytyväisyydellä komission ilmoitusta siitä, että yritystoimintaa tukevia pienimuotoisia liikenne- ja infrastruktuurihankkeita on mahdollista toteuttaa omassa toimintalinjassaan. Tosin sen rahoitus on vain 10 prosenttia EAKR:n kokonaisuudesta, joten hankkeissa tähdättäneen liikennehankkeiden suunnittelu- ja valmiusasteen nostamiseen ja pienehköihin infrainvestointeihin. Hankkeet eivät enää vaadi yritysten päätukitoimea, vaikkakin niiden tulee tukea pk-yritysten toimintaympäristön kehittämistä. Hankaluutena on, että hankkeet tulisi nimetä etukäteen. Tästä käydään paraikaa keskustelua komission kanssa. Emmehän kuitenkaan elä suunnitelmataloudessa.

Osaamista lisätään

Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) toimintalinjalla tuetaan työllisyyttä, osaamisen kehittämistä ja osallistamisen vahvistamista. Lisäksi ESR-toimin torjutaan aineellista puutetta ruoka-avulla. Euroopan tasolla korona-aikana uudeksi kohderyhmäksi ovat tulleet köyhyydestä kärsivät lapsiperheet. Lisäksi ohjelman valmistumista on viivästyttänyt viime metreillä pakolliseksi toimintalinjaksi määrätty sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen. Aiemmassa versiossa tämäkin tärkeä asia oli kirjoitettu sisään muihin toimintalinjoihin.

Turpeen poltosta luopumista kompensoidaan

Aivan uutena asiana ohjelma sisältää Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimet (JTF =Just Transition Fund). Rahasto tukee alueita, joissa turpeen energiapolton vähentäminen aiheuttaa negatiivisia aluetaloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Suomessa kohteena on 14 maakuntaa, mukana on myös koko Itä- ja Pohjois-Suomi. JTF-toimintalinja tulee mukaan ohjelmanmuutoksen kautta, koska se ei ehdi valmiiksi ennen ohjelman hyväksyntää.

Syksyllä aloitetaan

Ohjelma sisältää myös kestävää kaupunkikehittämistä koskevan osion, jossa ovat mukana yliopisto- ja yliopistokeskuskaupungit.

Sähköinen asiointi säilyy ja uutuutena myös yritystuet siirtyvät EURA-järjestelmän piiriin.

Uusi ohjelma käynnistyy 1.9. 2021 sillä edellytyksellä, että se on komissiossa hyväksytty ja rahanjaossa on päästy ratkaisuihin. Kuten EU-maailmassa olemme oppineet, mitään ei ole päätetty ennen kuin kaikesta on päätetty.

Teksti:
Eira Varis, aluekehityspäällikkö, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto