Valmistaudu uuteen rakennerahasto-ohjelmakauteen

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelman, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, toimeenpano käynnistyy 1.11.2021. Ohjelmakauden toteutus aloitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) mukaisilla toimenpiteillä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet käynnistyvät vuoden 2022 alkupuolella. 

Kansallisella tasolla käydään parhaillaan neuvotteluja siitä, miten Suomelle osoitetut EU-rakennerahastovarat jaetaan Suomen sisällä. Kun alueellisten varojen jaosta on päätetty, Suomen valtioneuvosto voi hyväksyä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman ja toimittaa sen Euroopan komissiolle lopullista hyväksymistä varten. 

Tiedotamme rahoitushakujen käynnistymisestä ja ohjelmakautta koskevista infotilaisuuksista myöhemmin. 

Uusi rakennerahastojen hallintajärjestelmä 

Uudella ohjelmakaudella otetaan käyttöön uusi sähköisen asioinnin järjestelmä, EURA 2021. Sen kautta hoidetaan muun muassa hankehakemusten, maksatushakemusten sekä seuranta- ja loppuraporttien toimittaminen ja käsittely sekä päätösten valmistelu. Lisäksi rahoittajat julkaisevat järjestelmässä hankehakuilmoitukset.   

EURA 2021 -järjestelmään kirjautumisessa käytetään vahvaa tunnistautumista Suomi.fi -palvelun avulla. Tätä varten tarvitset jonkin seuraavista:  

  • Varmennekortti 
  • Mobiilivarmenne 
  • Verkkopankkitunnukset.

Hanketoteuttajalla on lisäksi oltava Suomi.fi -palvelussa myönnetty valtuus EURA 2021:n käyttöön. Valtuutta tarvitaan hankehakemusten valmisteluun, käsittelyyn jättämiseen ja tietojen hallinnointiin. Valtuuden myöntää hakijaorganisaation henkilö, jonka nimenkirjoitusoikeus on kirjattu kaupparekisteriin. Nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö voi kirjautua EURA 2021 -järjestelmään ilman erillistä valtuutta. 

Organisaatiot, joiden nimenkirjoitusoikeuden omaavaa henkilöä ei ole kirjattu kaupparekisteriin, tulee jättää hakemus Digi- ja väestötietoviraston virkailijavaltuuttamispalveluun. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset. Virkailijavaltuuttamispalvelussa hakemuksen käsittelyaika voi olla jopa kaksi kuukautta hakemuksen saapumisesta. Varmista siis ajoissa, että organisaatiollasi on tarvittavat valtuudet EURA 2021 -järjestelmässä toimimiseen! 

Lisätietoja valtuuksista ja virkailijavaltuuttamispalvelusta: