Rakennerahastot Itä-Suomessa

Rakennerahastoportaalin Itä-Suomen osiossa kerrotaan ohjelmakauden 2014–2020 liittyvistä ajankohtaisista asioista, rakennerahastotoiminnalla rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta Itä-Suomen alueella. Itä- ja Pohjois-Suomelle on laadittu yhteinen alueellinen suunnitelma tarkentaa valtakunnallisen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Alueellinen suunnitelma huomioi Itä- ja Pohjois-Suomen erityispiirteet ja painotukset. Maakuntalähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin, joiden tueksi on tehty myös toimeenpanosuunnitelmat, jotka kattavat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tarjoamat mahdollisuudet.

Etelä-Savon ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.

Rahoitushaku 14.3. - 30.4.2018 teollisuuden ja matkailun yrityksille


 

  Uutiset  

Teollisuus- ja matkailuyrityksille tukea kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseen ELY-keskukselta

ELY-keskus avaa teollisuuden ja matkailualan yrityksille rahoitushaun 14.3.2018–30.4.2018. ELY-keskus voi myöntää rahoitusta merkittävään kasvuun tähtäävien pk-yritysten kehittämishankkeille....

Itä-Suomen hankehakusatoa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman EAKR- ja ESR-hankehakukierros päättyi 16.2.2018. Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin yhdeksän EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin...

EU:n koheesiorahoituksen leikkaus uhkaa alueiden innovaatiotoimintaa ja kansallista kilpailukykyä

Itä- ja Pohjois-Suomessa pyritään aktiivisesti vaikuttamaan EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja erityisesti koheesiopolitiikan rahoituksen valmisteluun. Maakuntien mielestä Suomen tulee...

Hankkeiden viestintäaineistot jakoon ja ovet auki 9.5.

Itä-Suomessa toteutetaan ohjelmakauden aikana satoja hankkeita, joissa tuotetaan paljon viestintäaineistoja. Haluamme edesauttaa hanketiedottamista ja toivomme saavamme hankkeiden tuottamia...