Hakuajat

Ohjelman toteutuksen ja hankkeiden valmistelun takia on tarpeellista koordinoida yhtenäisiä hakuaikoja. Itä-Suomen maakunnille on suunniteltu yhtenäiset vuosittaiset hakuajat, joiden lisäksi maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksia.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hakujen päättymispäivät ovat 14.2. ja 15.5.2020, jonka jälkeen rahoitusta voi hakea jatkuvasti ilman määräaikoja.

Rakennerahasto-ohjelmaan sisältyvät kansalliset kehittämisohjelmat koordinoidaan valtakunnallisesti ja niihin on omat hakuaikataulunsa, jotka löytyvät rakennerahastot.fi -sivujen valtakunnallisesta osiosta.

Tietoa käynnissä olevista hauista löydät Ajankohtaista -osion alta.