Maakuntien liitot

Maakuntien liitoilta voi hakea rahoitusta uusien yritysten käynnistämisen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseksi tähtäävien mallien ja toimintojen kehittämiseen (mm. yrityskiihdyttämömallit), pk-yritysten ideoiden tuotteiden sekä palveluiden tuotteistamisen edistämiseen (mm. kaupallistaminen ja markkinoille pääsy), pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen  (mm. yritysklusterit, yritysverkostot, uudet yhteistyömuodot) vahvistamiseen sekä yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantamiseen. Lisäksi tuetaan alueellisia tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä sekä vahvistetaan yritysten innovaatiotoimintaa. Maakuntien liittojen tuki eroaa yritystuista siinä, että sitä ei myönnetä suoraan yksittäiselle yritykselle.

Pohjois-Karjala maakuntaliitto,
koordinoiva maakunnan liitto Itä-Suomen alueella

Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu

Ulla-Riitta Pölönen
hakeminen, rahoitus, 
EURA-järjestelmä  

puh.
050 911 0355
s-posti: ulla-riitta.polonen(at)pohjois-karjala.fi
 
Tiina Ojala
hakeminen, rahoitus
puh. 040 550 8190

s-posti: tiina.ojala(at)pohjois-karjala.fi
Leena Jämsä
maksatus, seuranta, raportointi, varmennus, EURA-järjestelmä
puh.
050 452 5220
s-posti: leena.jamsa(at)pohjois-karjala.fi
 

Jarmo Heiskanen
maksatuspäätökset
puh.
040 544 5671
s-posti: jarmo.heiskanen(at)pohjois-karjala.fi

Tuija Astikainen
Maakunnan yhteistyöryhmä, rakennerahasto-ohjelmat
puh. 040 542 6642
s-posti: tuija.astikainen(at)pohjois-karjala.fi
 

Etelä-Savon maakuntaliitto

Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

Heli Gynther
matkailu ja kulttuuri
puh. 040 773 7285
s-posti: heli.gynther(-ät-)esavo.fi

 
Hanna Makkula
koulutus, tutkimus, ennakointi
puh. 0400 618 489
s-posti: hanna.makkula(-ät-)esavo.fi
 
 
Jyrki Kuva
Maaseutu, elintarvike ja metsätalous
puh. 040 757 6698
s-posti: jyrki.kuva(-ät-)esavo.fi

 
Eveliina Pekkanen
hankkeiden valmistelu ja suunnittelu
puh. 044 770 0591
s-posti: eveliina.pekkanen(-ät-)esavo.fi

 
Teemu Räihä
 rakennerahasto-ohjelmien valmistelu ja suunnittelut
puh. 044 770 0571
s-posti: teemu.raiha(-ät-)esavo.fi

 

Tomi Heimonen
elinkeinoelämä ja innovaatiotoiminta
puh. 050 522 8587
s-posti: tomi.heimonen(-ät-)esavo.fi

Marjut Laitinen
hankkeiden maksatukset ja neuvonta
puh. 044 770 0576
s-posti: marjut.laitinen(-ät-)esavo.fi
Arja Keinänen
hankkeiden maksatukset ja neuvonta
puh. 044 770 0579
s-posti: arja.keinanen(-ät-)esavo.fi
 
Kirsi-Maaria Piispanen
hankkeiden maksatukset ja neuvonta
puh. 044 770 0578
s-posti: kirsi-maaria.piispanen(-ät-)esavo.fi
 

 

Hanna Makkula
koulutus, tutkimus, ennakointi
puh. 0400 618 489
s-posti: hanna.makkula(-ät-)esavo.fi

Pohjois-Savo liitto

Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
Ohjelmapäällikkö (rakennerahasto- ja
kansalliset hankkeet)

puh. 044 714 2637
s-posti: soile.juuti(-ät-)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
EU-hankekoordinaattori (rakennerahastohankkeet)
puh. 044 714 2647
s-posti: kari.tarkiainen(-ät-)pohjois-savo.fi
Juha Minkkinen
EU-hankekoordinaattori (rakennerahastohankkeet)
puh. 044 714 2619
s-posti: juha.minkkinen(-ät-)pohjois-savo.fi

 
Eila Roivainen
maksatusasiantuntja
puh. 044 714 2614
s-posti: eila.roivainen(-ät-)pohjois-savo.fi
Pirkko Markkanen
maksatusasiantuntja
puh. 044 714 2629
s-posti: pirkko.markkanen(-ät-)pohjois-savo.fi

 

Janna Merenniemi
EU-koordinaattori
Maakunnan yhteistyöryhmä, rakennerahasto-ohjelma
puh. 044 714 2620
sposti: janna.merenniemi(-ät-)pohjois-savo.fi