Maakuntien liitot

Maakuntien liitoilta voi hakea rahoitusta:

  • uusien yritysten käynnistämisen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseksi tähtäävien mallien ja toimintojen kehittämiseen (mm. yrityskiihdyttämömallit)
  • pk-yritysten ideoiden tuotteiden sekä palveluiden tuotteistamisen edistämiseen (mm. kaupallistaminen ja markkinoille pääsy)
  • pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen (mm. yritysklusterit, yritysverkostot, uudet yhteistyömuodot) vahvistamiseen
  • yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantamiseen.

Lisäksi tuetaan alueellisia tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä sekä vahvistetaan yritysten innovaatiotoimintaa. Maakuntien liittojen tuki eroaa yritystuista siinä, että sitä ei myönnetä suoraan yksittäiselle yritykselle.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu

Katja Riikonen
hakeminen, rahoitus, EURA-järjestelmä
p. 050 570 3277
katja.riikonen(at)pohjois-karjala.fi

Ulla-Riitta Pölönen
hakeminen, rahoitus
p. 050 477 1023
ulla-riitta.polonen(at)pohjois-karjala.fi

Tiina Hyvärinen
hakeminen, rahoitus, REACT EU
p. 050 441 6731
tiina.hyvarinen(at)pohjois-karjala.fi

Leena Jämsä
maksatus, seuranta, raportointi, varmennus, EURA-järjestelmä
p. 050 452 5220
leena.jamsa(at)pohjois-karjala.fi

Tiina Ojala
maksatus, seuranta, raportointi, varmennus
p. 040 550 8190
tiina.ojala(at)pohjois-karjala.fi

Tuija Astikainen
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), rakennerahasto-ohjelmat
p. 040 542 6642
tuija.astikainen(at)pohjois-karjala.fi

Etelä-Savon maakuntaliitto

Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

Heli Gynther
matkailu ja kulttuuri
p. 040 773 7285
heli.gynther(at)esavo.fi

 
Eveliina Pekkanen
hyvinvointi
p. 044 770 0591
eveliina.pekkanen(at)esavo.fi
Pirjo Paananen
rakennerahasto-ohjelman koordinointi
p. 040 542 6140
pirjo.paananen(at)esavo.fi
 
Tomi Heimonen
elinkeinoelämä ja innovaatiotoiminta
p. 050 522 8587
tomi.heimonen(at)esavo.fi
Jyrki Kuva
maaseutu, elintarvike ja metsätalous,
elinkeinojen kehittäminen, puutuote- ja
teknologiateollisuus

p. 040 757 6698
jyrki.kuva(at)esavo.fi

 
Anne Kokkonen
koulutus, tutkimus ja ennakointi
p. 044 770 0512
anne.kokkonen(at)esavo.fi

 
Marjut Laitinen
hankkeiden maksatukset ja neuvonta
p. 044 770 0576
marjut.laitinen(at)esavo.fi
Arja Keinänen
hankkeiden maksatukset ja neuvonta
p. 044 770 0579
arja.keinanen(at)esavo.fi
 
Kirsi-Maaria Piispanen
hankkeiden maksatukset ja neuvonta
p. 044 770 0578
kirsi-maaria.piispanen(at)esavo.fi
 

Pohjois-Savon liitto

Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
Ohjelmapäällikkö (rakennerahasto- ja
kansalliset hankkeet)

puh. 044 714 2637
s-posti: soile.juuti(ät)pohjois-savo.fi

 
Kari Tarkiainen
rahoitusasiantuntija (rakennerahastohankkeet)
puh. 044 714 2647
s-posti: kari.tarkiainen(ät)pohjois-savo.fi
Juha Minkkinen
rahoitusasiantuntija (rakennerahastohankkeet)
puh. 044 714 2619
s-posti: juha.minkkinen(ät)pohjois-savo.fi

 
Pirkko Markkanen
maksatusasiantuntija
puh. 044 714 2629
s-posti: pirkko.markkanen(ät)pohjois-savo.fi

Eija Honkanen
maksatusasiantuntija
puh. 044 714 2686
s-posti: eija.honkanen(ät)pohjois-savo.fi

Tuomo Tossavainen
maksatusasiantuntija
puh. 044 714 2684
s-posti: tuomo.tossavainen(ät)pohjois-savo.fi

Janna Merenniemi
aluekehitysasiantuntija
Maakunnan yhteistyöryhmä, rakennerahasto-ohjelma
puh. 044 714 2620
sposti: janna.merenniemi(ät)pohjois-savo.fi