Kehittämisen painopisteet Pohjois-Karjalassa 2014-2017

Itä-Suomessa on useita yhteisiä kehittämiskohteita, mutta kussakin maakunnassa on omat painotuksensa. Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämisessä on viisi tärkeää osa-aluetta 1) yritystoiminnan kilpailukyvyn tukeminen, 2) osaamisen vahvistaminen, 3) kansainvälisyyden vahvistaminen, 4) Venäjän läheisyyden hyödyntäminen sekä 5) Resurssiviisaus. Rakennerahastovaroja on käytettävissä vuosina 2014-2020 yhteensä 109,7 milj. euroa. Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämisen painopisteet on kuvattu alla olevassa kuvassa (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä).

 

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmassä määritellyt kärjet voidaan tiivistää kolmeen kokonaisuuteen:
- Älykäs erikoistuminen – Pohjois-Karjalassa panostetaan valikoituihin tuotannollisiin aloihin. Erityisesti haetaan yritysten ja osaamisen kansainvälisen tason kilpailukykyä.
- Öljyvapaa maakunta – Voimistuva biotalous ja ilmastonmuutoksen huomioiminen antaa hyvät mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa resurssiviisaaseen toimintaan. Fossiilisista öljyistä vapaa maakunta on kova, mutta realistinen tavoite.
- Elinikäinen osallisuus – Ikääntyvä väestörakenne on alueelle paitsi haaste myös mahdollisuus. Eri-ikäisten ihmisten aktivoinnilla halutaan maakunta koettavan kaikenikäisten kotimaakuntana.

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahastotoimintaa maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:in kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia. Yhteistyöryhmän  kkkokoonpanon ja pöytäkirjat löydät Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internetsivuilta.