Kehittämisen painopisteet Pohjois-Karjalassa 2018–2021

Itä-Suomessa on useita yhteisiä kehittämiskohteita, mutta kussakin maakunnassa on omat painotuksensa. POKAT 2021 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman 2018–2021 visiona on älykäs erikoistuminen, öljyvapaa maakunta ja elinikäinen osallistuminen.

Maakuntaohjelman painopisteet ovat:

  • Elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta – Hyvä saavutettavuus ja toimintaympäristö
  • Uudistumisella kasvua – Monipuolinen, kestävä ja työllistävä elinkeinorakenne
  • Hyvinvointia kumppanuuksilla – Sujuva arki

Maakuntaohjelman läpileikkaavia teemoja on neljä:

  • Asuin- ja elinympäristö -teema nostaa esille maakunnan vetovoiman ja tunnettuuden kriittiset  kysymykset
  • Kaupunki- ja maaseutukehittämisen erityispiirteet -teema varmistaa maakunnan sisäisen kehityksen tasapuolisuuden
  • Resurssiviisaus on monialainen mahdollisuus
  • Uutena teemana: Maakuntaohjelmassa painotetaan turvallisuutta, joka on ymmärretty laajasti.

Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämisen painopisteet sekä niillä kehitettävät alat on kuvattu alla olevassa kuvassa (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä).
 

Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämisen painopisteet sekä niillä kehitettävät alat.


Älykkään erikoistumisen ytimen muodostavat elinkeinojen kehittämisessä kaksi kansainvälisen tason osaamiskokonaisuutta: metsäbiotalouden uudet ratkaisut sekä teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina. Merkittävää kasvun potentiaalia maakunnassa on myös kaivannaistoiminnalla ja matkailulla. Lisäksi luonnonvara-aloista maataloudella ja ruoantuotannolla on tärkeä merkitys.
 

Älykäs erikoistuminen Pohjois-Karjalassa.


Pohjois-Karjalan tavoitteena on vapaus fossiilisista öljyistä: maakunnassa halutaan olla eturintamassa tuottamassa ja käyttämässä uusiutuvia energioita kestävästi ja resurssiviisaasti.

Elinikäinen osallistuminen on tavoite nähdä ikääntyvä väestörakenne haasteen sijasta myös mahdollisuutena.

Tarkemmin maakunnan painopisteistä sekä kehittämisen tavoitteista voit lukea Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmasta sekä sen toimeenpanosuunnitelmasta.

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahastotoimintaa maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:in kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia. Yhteistyöryhmän  kokoonpanon ja pöytäkirjat löydät Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internetsivuilta.

Linkki Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon: Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) (pohjois-karjala.fi)