Kehittämisen painopisteet Pohjois-Savossa 2014-2017

Itä-Suomessa on useita yhteisiä kehittämiskohteita, mutta kussakin maakunnassa on omat painotuksensa. Pohjois-Savon maakunnan kehittämisessä on neljä tärkeää osa-aluetta 1) alueen talouden uudistuminen, 2) työvoiman riittävyys ja osaaminen, 3) hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi sekä 4) toimiva ja taloudellinen palvelu- ja kuntarakenne sekä saavutettavuus. Rakennerahastovaroja on käytettävissä vuosina 2014-2020 yhteensä 149,1 milj. euroa. Pohjois-Savon maakunnan kehittämisen painopisteet sekä niillä kehitettävät alat on kuvattu alla olevassa kuvassa (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä).
 


 

Pohjois-Savossa innovaatiokärkinä ovat nykyiset vahvat alat: puunjalostus ja biojalostus, koneteollisuus, energiatekniikka sekä elintarvikeala. Maakunnan kehitystä pyritään edistämään vahvistamalla nykyisä vahvuuksia sekä tukemalla kasvupontentiaalia omaavia aloja, joita ovat terveysklusteri sekä vesi ja ilmaosaaminen. Maakunnassa on myös vahvaa osaamista mittaustekniikassa sekä vesi- ja kaivosturvallisuuden kehittämisestä ja niitä pyritään tukemaan ja kehittämään. Myös elinkeinoelämää pyritään kansainvälistämään.  Tarkemmin maakunnan painopisteistä sekä kehittämisen tavoitteista voit lukea Pohjois-Savon maakuntaohjelmasta sekä sen toimeenpanosuunnitelmasta.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahastotoimintaa maakunnssa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:in kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia. Kokoonpanon löydät Pohjois-Savon liiton internetsivuilta.