Rahoitetut hankkeet

Rakennerahastotoimintaa on ollut käynnissä Suomessa 20 vuotta ja rahalliset panokset hankkeisiin ovat olleet merkittäviä: yksistään Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -ohjelmassa  (kaudella 2007–2013) Itä-Suomessa rahoitettiin yli 6000 hanketta, joista viimeisimät päättyivät vuonna 2015. Hankkeille myönnettiin julkista tukea yhteensä 591 miljoonaa euroa ja kun huomioidaan myös hankkeisiin investoitu yksityinen rahoitus, kehittämispanokset nousevat merkittäviksi.

Rakennerahastovaroista tukea saaneiden hankkeiden avulla on luotu lähes 5300 uutta työpaikkaa, ja uusia yrityksiä on aloittanut noin 2400. Näihin lukuihin ei sisälly yritystukien yritystuella tehtyjen kehittämistoimien avulla turvatut työpaikat ja toimintaedellytyksiänsä parantaneet yritykset.

Rahoitetuista hankkeista löytyy perustietoa EURA -järjestelmien tietopalveluista (linkit sivun oikeassa palstassa), josta löydät mm. yleiskuvauksen hankkeista sekä toteuttajan yhteystiedot. Päättyneiden hankkeiden osalta tietopalveluista löytyy tiivistelmät loppuraporteista.

Ohjelmakaudella 2014–2020 rahoitettuihin hankkeisiin voi tutustua rakennerahastohankkeiden tietopalvelussa, eura2014.fi. Palvelusta voi hakea tietoa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista. Tietoa voi etsiä vapaalla tekstihaulla, hakuehtoja käyttämällä tai etenemällä rahasto- ja toimintalinjojen mukaan.

Linkit Itä-Suomessa ohjelmakaudella 2014–2020 rahoitettuihin hankkeisin maakunnittain:

Linkki Pohjois-Karjalan hankevisualisointiin: