Toimintaa ja tuloksia

Rakennerahastotoimintaa on ollut käynnissä Suomessa 20 vuotta. Voit tutustua ohjelmakausien 2000–2006 ja 2007–2013 hanketoimintaan täällä (linkit sivun oikeassa palstassa). Ohjelmakauden 2014–2020 toimintaa ohjaa vahva tuloksellisuus. Käynnissä olevaa hanketoimintaa esitellään kohdassa rahoitetut hankkeet. Tuloksia ja kokemuksia -osassa on tietoa toimintansa päättäneissä hankkeissa kehitetyistä menetelmistä ja malleista. Lisäksi saat tietoa hankkeissa syntyneistä hyvistä käytännöistä.