Uutiset

Itä-Suomen hanketoimijat hakivat EU-rahoitusta lähes 23 miljoonaa euroa

Itä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman helmikuun hankehakuun jätettiin 63 hakemusta, joilla tukea haettiin lähes 23 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin seitsemän Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta 1,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta haettiin mm. sotahistoria-aineistojen verkkopalvelun kehittämiseen, Etelä-Savon tapahtumaekosysteemin luomiseen, luomun ja nimisuojatuotteiden hyödyntämiseen matkailussa, sekä elinkeinoelämän aineistojen digitalisointiin. Tukea haettiin myös Saimaa Expon järjestämiseen Pekingissä, tulevaisuuden ruokapalveluprosessien ja -teknologioiden kehittämisyksikön perustamiseen ja Kalevankankaan alueen liiketoimintapotentiaalin kartoittamiseen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jatkuvaan EAKR-hankehakuun jätettiin 1.10.–14.2. välisenä aikana kahdeksan rahoitushakemusta, joilla tukea haettiin 3,2 miljoonaa euroa. Hakemukset kohdistuivat ilmastoystävällisen logistiikka-alan osaamiskeskittymän kehittämiseen, metsäbio- ja kiertotalouden kansainvälistyvään liiketoimintaan sekä Pietarin meriklusterin mahdollisuuksien selvittämiseen Pohjois-Karjalan yritysten näkökulmasta. Lisäksi rahoitusta haettiin mytologioiden (Kalevala) tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen matkailu- ja palvelualojen yritysten liiketoiminnan kehittämisessä sekä matkailutoimijoiden yhteistyön syventämiseen.

Pohjois-Savon liittoon saapui kahdeksan hakemusta, joissa tukea haettiin 3,3 miljoonan euron edestä. Tukea haettiin tki-ympäristöjen laitteistohankintoihin liittyen materiaalien pinta-analytiikkaan ja alkutuotannon kasvihuonekaasupäästöjen määrittämiseen, sekä virtuaalisen interaktiivisen oppimisympäristön rakentumiseen. Lisäksi tukea haettiin Itä- ja Pohjois-Suomen välisten yhteistyöverkostojen rakentamiseen, Tahkon matkailuyritysten vähähiilisyyden edistämiseen ja maakunnan liiketoimintaekosysteemien kansainvälisyyden edistämiseen.

ELY-keskukseen jätettiin 40 hakemusta, joilla haettiin rahoitusta yhteensä 14,6 miljoonaa euroa. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -hakemuksia oli viisi ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) -hakemuksia 35. Useamman maakunnan alueelle kohdistuvia hakemuksia oli neljä kappaletta. Hakemusten tavoitteet kohdistuivat mm. pienten kuntien työllisyystavoitteisin, työhyvinvoinnin kehittämiseen kuljetusalalla, digiosaamisen kehittämiseen, yrittäjyyden ja kasvualojen tukemiseen. EAKR-hankkeissa tavoitellaan matkailualueiden parempaa saavutettavuutta.

Hakuajat ja loppuohjelmakauden rahoitus

Itä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman seuraavat rahoitushaut (EAKR ja ESR) päättyvät 15.5. ja 2.10.2020, pl. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Ohjelmakauden 2014–2020 rahoitusta on yhä käytettävissä, vaikkakin rahoittajakohtaiset erot ovat suuria. Siksi on tärkeää, että hakija on hankkeen valmisteluvaiheessa yhteydessä rahoittajien asiantuntijoihin. Linkki rahoittajaviranomaisten yhteystietosivustoille alla.

Linkit rahoittajaviranomaisten yhteystietosivustoille (rakennerahastot.fi/Itä-Suomi):

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 040 542 6140

EU-ohjelmapäällikkö Tuija Astikainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, p. 040 542 6642

Ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto, p. 044 7142637

Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 6695