Uutiset

Sauna ja takka - suomalaisuuden puhtaampi tulevaisuus

Suomalainen nauttii arjen pienistä hetkistä takkatulen loimutessa ja puukiukaan löylyissä. Suomessa puun pienpoltto on kuitenkin suurin päästölähde pienhiukkasille, jotka ovat terveydelle haitallisia. Lisäksi takkojen ja kiukaiden mustahiilihiukkaspäästöt eli nokipäästöt ovat pohjoisilla alueilla erityisen haitallisia ilmaston lämpenemisen kannalta. Pienpoltolle ei ole vielä lakisääteisiä päästörajoja, mutta vuonna 2022 voimaan-tuleva EU:n Ecodesign-direktiivi tiukentaa tehdasvalmisteisten takkojen ja kamiinoiden päästöjen raja-arvoja.

Pilottiympäristöstä vauhtia kiukaiden ja tulisijojen kehitystyölle

SIMO-hankkeen avulla vauhditettiin tulisijojen ja kiukaiden laitekehitystyötä, mikä tukee puun käyttöä uusiutuvana energialähteenä päästöjä halliten. Toiminnan perustana on Kuopioon yliopistonrantaan kahteen merikonttiin rakennettu ns. pienpolttosimulaattori, joka tarjoaa aidon tulisijojen ja kiukaiden testausympäristön. Ilmanvaihto on toteutettu pientalon ilmanvaihtoa vastaavasti.

Pienhiukkas- ja kaasupäästöjä, ilmanvirtauksia, lämpötiloja ja paineita mitataan keskitetysti ohjatuilla mittaus- ja näytteenottolaitteistoilla. Tiedonhallintajärjestelmän avulla lopulliset tulokset lasketaan reaaliaikaisesti ja esitetään havainnollisesti, internetin välityksellä myös pienpolttosimulaattorin ulkopuolelle.

Pienpolttosimulaattori SIMO. Kahteen merikonttiin rakennettu tutkimusyksikkö, joka on suunniteltu erityisesti takkojen, kamiinoiden ja saunan kiukaiden päästöjen tutkimiseen.
Kuva: Pienpolttosimulaattori SIMO. Kahteen merikonttiin rakennettu tutkimusyksikkö, joka on suunniteltu erityisesti takkojen, kamiinoiden ja saunan kiukaiden päästöjen tutkimiseen.
 

Aito testausympäristö mahdollistaa yrityksille uusien ideoiden testauksen ja tuo tukea tuotekehityksen eri vaiheisiin. Yritysten kiinnostus hyödyntämiseen onkin ollut suurta.

Monikäyttöisissä tiloissa on myös tutkimus- ja koulutustoimintaa, jonka ohella kontti on ollut esillä erilaisissa tapahtumissa laajemmalle yleisölle. Testausympäristö tukee pk-yritysten kilpailukykyisyyttä ja uusien innovaatioiden syntymistä.

Polttotekniikoiden tutkimus- ja kehitystyön myötä uusiutuviin energialähteisiin lukeutuvien puulämmitteisten tulisijojen ja saunan kiukaiden toiminta saadaan energiatehokkaammaksi, turvallisemmaksi ja vähäpäästöisemmäksi vähentäen myös terveyshaittoja.

Hankkeessa mukana olleet yritykset rahoittajina ja/tai hyödyntäjinä: T:mi Mika Häkkinen, FinnProto Oy, Tulipari Oy, Narvi Oy, NunnaUuni Oy, Warma-Uunit Oy, Lämpö-Linna Oy, P-S Sähkö ja automaatio Oy sekä Deekax Air Oy.

 

   EAKR-kehitys- ja investointihanke (A72189, A72192) 

  •    Toteuttaja: Itä-Suomen yliopisto ja Savonia amk Oy
  •    Toteutusaika: 01.10.2016–31.05.2019
  •    Kokonaiskustannukset: 492 000 €
 


Lisätietoja:
Jarkko Tissari, Itä-Suomen yliopisto, jarkko.tissari(at)uef.fi

Kuva: Heikki Lamberg.