Hankehaut

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman vuosittaiset yhtenäiset aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hankkeiden hakuajat päättyvät helmikuun puolivälissä sekä syys–lokakuussa. Näiden yhtenäisten hakujen lisäksi maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksia. Seuraava yhteinen hankehakukierros päättyy 1.10.2015.

Etelä-Savossa lokakuun hakukierroksella haetaan hankkeita kaikkiin toimintalinjoihin. Etelä-Savon maakuntaliitolla on haettavana EAKR:n rahoitusta toimintalinjalla 2 kun taas Etelä-Savon ELY-keskus hakee hankkeita kaikille EAKR:n ja ESR:n toimintalinjoille. EAKR:n osalta hakuteemana on molemmilla rahoittajilla vähähiilisyyden edistäminen. Tarkempaa tietoa haun painotuksista on löydettävissä Etelä-Savon hakukuulutuksesta.

Pohjois-Karjalassa hankehaku kattaa ohjelman kaikki toimintalinjat. Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla on haettavana EAKR:n rahoitusta ja erityisesti toivotaan älykkään erikoistumisen strategiaa (metsäbiotalous, teknologia ja materiaalit, Venäjä-osaaminen) tukevia hankehakemuksia. Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa POKAT 2017 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa. ELY-keskus toivoo EAKR:n osalta erityisesti hakemuksia, joilla edistetään pk-yritysten energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä edistävien liiketoimintojen kehittämistä. Myös ESR:n osalta toivotaan hakemuksia tiettyihin erityistavoitteisiin. Pohjois-Karjalan hausta lisätietoa hakukuulutuksessa ja tarkempaa tietoa ELY-keskukselle osoitettavien hakemusten painopistealueista tässä (pdf).

Pohjois-Savossa rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan erityisesti maakunnan innovaatiokärkiä (Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014–2017). Kyseisille aloille suunnataan rakennerahastojen tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoimia yritystoiminnan uusiutumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Pohjois-Savossa EAKR-tukea ohjataan erityisesti pk-yritysten energiatehokkuuden edistämiseen sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen. Myös kaikki muut EAKR-erityistavoitteet ovat haettavissa. ESR-tukea voi tässä haussa hakea kaikkiin ohjelman erityistavoitteisiin. Tarkemmat tiedot hankehaun painotuksista ja lisätietoa hakemisesta on luettavissa Pohjois-Savon hakukuulutuksesta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 1.10.2015 EURA2014 -järjestelmään www.eura2014.fi.
Tekesille suunnatut hakemukset jätetään sähköiseen järjestelmään www.tekes.fi.
Käytössä on sähköinen asiointi.

Tarkemmat hakukuulutukset löytyvät nettisivujen kohdasta Ajankohtaista -> Hakuajat.

Yrityksille suunnatuilla kehittämisavustuksilla ja Tekesin yrityksille suunnatulla rahoituksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Rakennerahasto-ohjelmaan sisältyvät myös ns. valtakunnalliset teemat, joiden hakuaikataulut on koottu rakennerahastot.fi -sivujen valtakunnalliseen osioon.

Vuonna 2016 aluekehitysrahaston (EAKR) hakujen päättymispäivät ovat 12.2. ja 23.9. ja sosiaalirahaston (ESR) hakujen päättymispäivät 1.3. ja 1.10.2016. Näiden lisäksi Pohjois-Savossa järjestetään oma maakunnallinen hankehaku, joka päättyy 27.5.2016.

Maakunnissa järjestetään hankehakuihin liittyen infotilaisuuksia seuraavasti: Pohjois-Savossa järjestetään kehittäjien aktivointitilaisuus 18.11.2015. Tilaisuudessa tiedotetaan alkuvuodesta 2016 päättyvän hankehaun painotuksista. Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa mahdollisesti järjestettävistä tilaisuuksista tiedotetaan myöhemmin. Tilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautumisohjeet kohdassa Ajankohtaista -> Tapahtumat.