Uutiskirjeet

Itä-Suomen alueen tapahtumista, tiedotteista, uutisista sekä muista ajankohtaisista asioista kootaan muutamia kertoja vuodessa ilmestyvä uutiskirje. Alta löydät uusimmat uutiskirjeet.

Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 1/2018


Yritykset tavoittelevat voimakasta viennin kasvua Itä-Suomessa

Kehittämis- ja investointihankkeita rahoitettiin ELY-keskuksen avustuksella Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa vuonna 2017 noin 70 miljoonalla eurolla. Rahoitetuissa hankkeissa korostui erityisesti voimakas kasvun ja kansainvälistymisen tavoittelu sekä digitaalisuus.
Lue lisää.

 


EU:n koheesiorahoituksen leikkaus uhkaa alueiden innovaatiotoimintaa ja kansallista kilpailukykyä

Itä- ja Pohjois-Suomessa pyritään aktiivisesti vaikuttamaan EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja erityisesti koheesiopolitiikan rahoituksen valmisteluun. Maakuntien mielestä Suomen tulee tavoitella vahvaa ja aluelähtöistä koheesiopolitiikkaa, jonka kohdentamisessa huomioidaan aiempaa enemmän kehittyneiden maiden sisäiset kehityserot.
Lue lisää.

 


Itä-Suomen hankehakusatoa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman EAKR- ja ESR-hankehakukierros päättyi 16.2.2018. Päättyneessä haussa maakuntaliitoille ja ELY-keskukselle jätettiin yhteensä 52 hakemusta ja niissä haettiin rahoitusta yhteensä 16,8 miljoonaa euroa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa on muista poikkeavasti jatkuva haku. Seuraavaan hakuun tulee hakemukset jättää viimeistään 11.5.2018.
Lue lisää.

 


Hankkeiden viestintäaineistot jakoon ja ovet auki 9.5.

Itä-Suomessa toteutetaan ohjelmakauden aikana satoja hankkeita, joissa tuotetaan paljon viestintäaineistoja. Haluamme edesauttaa hanketiedottamista ja toivomme saavamme hankkeiden tuottamia tiedotteita jakeluun eri välineiden kautta mm. uutiskirjeet, nettisivut ja sosiaalinen media. Tiedotteet voi toimittaa sähköpostilla yhteyshenkilöillemme.
Lue lisää.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tapahtumia

Vesiviikko Kuopion Kohtaamossa 19.3. - 23.3.

Tiedätkö miltä näyttää Kallaveden jään alla? Tule tutkimaan mikromuoveja ja testaamaan omaa vesijalanjälkeä. Viikon aikana saat tietoa myös vesillä virkistäytymisestä, Kuopion Veden tekstiviestipalveluista ja haja-asutusalueen jätevesihuollosta.

Linkki: Vesiviikon ohjelma (pdf, 930 kt)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajankohtaista

> Rakennerahastot Facebookissa Yritys- ja hankerahoitus Itä-Suomi  Tykkää sivusta!

> Hakuajat Itä-Suomessa

> Rakennerahastot.fi > Itä-Suomi -verkkopalvelu (www.rakennerahastot.fi >valitse alue: Itä-Suomi)

> Rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot Itä-Suomessa:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Rakennerahastojen Itä-Suomen uutiskirjettä toimittavat yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Seuraava Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje ilmestyy toukokuussa 2018.