Bioenergiaosaamista Pohjois-Karjalasta Jordaniaan

Pohjoiskarjalaisille yrityksille on avautumassa uusia mielenkiintoisia väyliä Lähi-Itään. Karelia-ammattikorkeakoulu koordinoi kaksivuotista FINPETRA-hanketta, jossa korkeakoulun verkostoja hyödynnetään vähähiilisten teknologioiden ja innovaatioiden vientimahdollisuuksiin. Ensimmäinen yhteistyön kohdealue on Jordania, jossa kiinnostus bioenergian, aurinkoenergian ja jätehuollon ratkaisuja kohtaan on ollut suurta. Viimeisin kenttämatka Ammaniin tehtiin marraskuussa 2017.

Tuontienergiasta kohti omavaraisempaa tuotantoa

Jordanian hašemiittinen kuningaskunta sijaitsee strategisesti Aasian, Afrikan ja Euroopan risteyksessä. Väestö on varsin koulutettua ja yliopistoissa tarjotaan korkealaatuista opetusta runsaasti myös englanniksi. Vaikeasta siirtolais- ja pakolaistilanteesta huolimatta Jordania on pysynyt vakaana vuosikymmenestä toiseen. Kolmannes koko maan väestöstä on tullut muualta, sillä maa on ottanut vastaan siirtolaisia lähes kaikilta ympäröiviltä konfliktialueilta vuodesta 1948 lähtien. 

Jordania kärsii niukoista energiavaroista ja maa on riippuvainen tuontienergiasta. Jopa 18 % bruttokansantuotteesta kuluu tuontienergiaan, minkä vuoksi Jordania etsii erittäin aktiivisesti uusia tapoja tuottaa energiaa.


Kansallinen energiatutkimuslaitos (NERC) tekee vertailua eri aurinkoenergian lähteistä. Jordaniassa aurinkosäteilyn keskiverto intensiteetti on erittäin hyvä, 5-7 Kw/m2. Aurinkoenergian käyttö on suuressa kasvussa
.

Kansallisessa energiastrategiassa (Jordan National Energy Strategy Plan, JNESP) on asetettu tavoitteeksi puolittaa tuontienergian määrä vuoteen 2020 mennessä, selvittää liuskeöljyn kapasiteetin nostoa, sekä kasvattaa uusiutuvan energian osuudeksi 10 % (vuonna 2016 osuus oli 6 %). Uusiutuva energia koostuu pääosin aurinko- ja tuulienergiasta, mutta myös bioenergian osuutta pyritään kasvattamaan.

Biokaasua tutkitaan yhtenä vaihtoehtona

Jordaniassa on 18 virallista kunnallista kaatopaikkaa, mutta vain yhdellä kaatopaikalla on lajittelusuunnitelma. Myöskään 27 jätevedenpuhdistamolla syntyvää lietettä ei tällä hetkellä hyödynnetä mitenkään. Jordanialaisia toimijoita kiinnostaakin sekä kaatopaikkakaasun talteenotto että jäteveden puhdistamolietteen biokaasutus energiaksi ja käsitellyn lietteen hyödyntäminen maaperän parannusaineena.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) on tehnyt EU:n rahoituksella mittavan esiselvityksen biokaasun tuotannon mahdollisuuksista Mafraqin kaupungissa, ja Irbidin kaupungissa toimii maan ensimmäinen kaupallinen biokaasun tuotantolaitos. Myös maatilamittakaavan biokaasun tuotantoratkaisut kiinnostavat kovasti jordanialaisia.


Jordanian FAO:n (YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö) Wafa'a Alramadneh (vas.) ja Tony Robert Gikuhi ovat laatineet mittavan esiselvityksen biokaasumahdollisuuksista Mafraqin kaupungissa ja biokaasuun liittyvästä lainsäädännöstä Jordaniassa. Loppuraportti julkaistaan lähiaikoina.

Vahva osaajaverkosto tapaamaan toisensa

Marraskuussa 2017 FINPETRA:n projektihenkilöstö vieraili Jordaniassa syventämässä hankkeen yhteistyöverkostoja ja perehtyi mm. YK:n hankintaprosesseihin sekä eri EU-maiden tukemiin energiaprojekteihin alueella.


Tutustuminen jätevedenpuhdistamolle Al-Fuhayssa Jordaniassa. Käsittelemätön jätevesiliete on ympäristöhaaste, mutta oikein käsiteltynä valtavat määrät jäteveden lietettä voitaisiin käyttää maaperän parannusaineena
.

Matkan aikana sovittiin myös Jordanian ensimmäisen bioenergia-aiheisen konferenssin järjestämisestä yhteistyössä kansallisen energiantutkimuslaitoksen (National Energy Research Center, NERC) kanssa vuoden 2018 aikana. YK:n hankintaprosesseista ja niihin mukaan pääsemisestä järjestetään koulutus pohjoiskarjalaisille yrityksille 23.1.2018 Joensuussa.

 

FINPETRA-hanke

 • Projektin kesto: elokuu 2017 - joulukuu 2019 (2,5 vuotta)
 • Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
 • Pääyhteistyökumppanit:
  • Viennin kasvua hakevat yritykset
  • Pohjois-Karjalan kauppakamari
  • Joensuun Tiedepuisto
  • Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö, JOSEK
  • Keski-Karjalan Kehitysyhtiö, KETI
  • Läheinen yhteistyö Pohjois-Karjalan koulutusvientiklusterin ja Finpro:n tukipalvelujen kanssa
  • Voittoa tavoittelemattomat kansalaisjärjestöt

 

Lisätiedot ja yhteydenotot:
finpetra.karelia.fi

Kuvat: Janita Ylitalo ja Helena Puhakka-Tarvainen