ESR-työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt

Kuluvaa rakennerahastokautta 2014–2020 on toteutettu runsaat neljä vuotta. Tänä aikana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeissa on luotu hyviä asiakaslähtöisiä käytäntöjä, joilla on parannettu työnhakijoiden työnsaantimahdollisuuksia ja yhteiskunnallista osallisuutta. Kansalliset ESR-koordinaatiohankkeet kokosivat Etelä-Savon ELY-keskuksen avustuksella työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt valtakunnalliseksi, kaikille ESR-hanketoiminnan parissa työskentelevillä asiantuntijoille tarkoitetuksi avoimeksi julkaisuksi rakennerahastot.fi-verkkosivustolle. Käytännön kokoamistyön koordinoi Kirsi Mononen.

Onnistuneita asiakaskokemuksia ja palveluprosesseja

Julkaistu aineisto sisältää käynnissä olevan ohjelmakauden 2014–2020 ESR-rakennerahastohankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Ne ovat syntyneet erilaisten asiakasryhmien kanssa työskenneltäessä eri puolella Suomea. Julkaistuissa menetelmissä asiakaskokemus ja palveluprosessi on onnistunut erityisen hyvin.

Hyviä käytäntöjä on kaikilta ESR-toimintalinjoilta (TL): työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (TL 3), koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (TL 4) sekä sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (TL 5). Julkaisuun sisältö on teemoitettu käytännönläheisesti seitsemään aihe-alueeseen: asiakasohjaus, yrityslähtöiset koulutukset ja valmennukset, kotoutuminen, verkostot palvelujen rakentamisessa, kohti työtä, osallisuus ja menetelmiä palvelujen kehittämiseen.

Hyvät käytännöt -julkaisu on tarkoitettu kaikille rakennerahastotoiminnasta kiinnostuneille ja hyvät käytännöt ovat vapaasti hyödynnettävissä. Sisällöstä toivotaan olevan hyötyä työnhakija-asiakkaiden parissa työskenteleville asiantuntijoille, uutta hanketoimintaa suunnitteleville toimijoille sekä niille asiantuntijoille, jotka työskentelevät kasvupalvelu-uudistuksen parissa. Hyviksi todetuista menetelmistä voi ottaa opiksi ja pistää vielä paremmaksi!

Itä-Suomen hyviä käytäntöjä

ESR-hankkeiden noin 40 000 itäsuomalaisesta osallistujasta 25 % on työttömiä. Nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä ESR- hankkeisiin osallistujista on vajaa 10 %. Alla olevassa taulukossa on Itä-Suomesta mukaan poimittuja hyviä käytäntöjä. Nuoriin kohdistuvat toimet korostuvat Itä-Suomen hankkeissa.

   Hanke  Hyvä Käytäntö Toimintalinja (TL)
 Etelä-Savo  Koordi Etelä-Savo  Väljvouhka  TL 3 et 6.1
   Into  Nuorten pitkittyvän työttömyyden ehkäisy  TL 3 et 6.1
   Kotomaatti  Ammatillisen koulutuksen tuki maahanmuuttajille  TL 4 et. 9.1
Pohjois-Karjala  KoordiPok  Palveluverkostokehitys LEAN-menetelmällä  TL 3 et. 6.1
   Ohjaamo 2.0  Uravalmennus Ohjaamossa  TL 3 et. 6.1
   Koulutustehdas  Mestari-kisälli koulutusmalli  TL 4 et. 9.2
   Kaiku  Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus  TL 5 et. 10.1
 Pohjois-Savo  Nuoret Duuniin 2017  Työllisyysviikko  TL 3 et. 6.1
   Pohjois-Savon Raksa Coach  Nopean mallin työvoimakoulutus  TL 3 et. 6.1
   Markkinointivirittämö  Yritysten kasvu rekrytoinnin avulla  TL 3 et. 6.1

 

ESR-rahoitusta edelleen haettavana

ESR-rahoitusta voi edelleen hakea työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Tärkeää on rakentaa asiakkaille ohjattu polku hankkeeseen. Ohjauksessa keskeinen toimija on usein TE-palvelut. Etukäteiskeskustelu heidän kanssaan hankkeen suunnitteluvaiheessa on tärkeää selkeän työjaon ja asiakasohjauksen selkeyttämiseksi.

Hankkeissa on eri kokoisia ja toimintatavaltaan erilaisia kokeiluja. Tällä ohjelmakaudella näkyy toimijoiden kirjon kasvu. Toteuttajina on niin julkista sektoria kuin yrityksiä ja järjestöjäkin. Omien vahvuuksien löytäminen onkin hanketoiminnan tuloksellisuuden kannalta tärkeää.

Hankkeiden toteutusaikaa on jäljellä vielä useampia vuosia. Toivottavasti Hyvät käytännöt julkaisulle on käyttöä uusia hankkeita suunniteltaessa.

Hyvät käytännöt -julkaisu on luettavana osoitteessa www.rakennerahastot.fi > Valtakunnalliset teemat. Aineisto on toimitettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Linkki:
Hyvät käytännöt
(rakennerahastot.fi > Valtakunnalliset teemat > Toimintaa ja tuloksia > Ohjelmakauden 2014-2020 toimintaa ja tuloksia)

Lisätietoja:
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, Itä-Suomen suuralueen rakennerahastopalvelut, p. 029 502 6695, timo.ollila(at)ely-keskus.fi