Kohti vastuullista matkailua Etelä-Savossa ja Saimaalla

Etelä-Savon ja laajemmin koko Saimaan matkailun tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä hahmottaa, millaisia ekologisia, taloudellisia ja sosiokulttuurisia vaikutuksia matkailulla voi olla. Vastuullisuuden parantamiseksi tarvitaan yhteisiä linjauksia siitä, kuinka vastuullisuutta matkailussa edistetään ja kuinka matkailun vaikutuksia seurataan. Ilmastonmuutos on globaaleista ympäristöriskeistä suurin ja matkailussakin hiilijalanjäljen pienentämisen merkitys osana vastuullisuutta lisääntyy.

Kohti vastuullista matkailua -hankkeen tarkoituksena on matkailun vastuullisuuden tason nostaminen Etelä-Savossa ja vastuullisuusviestinnän kehittäminen erityisesti kansainvälisille asiakkaille siten, että vastuullisuudesta saadaan kilpailuetua. Samalla lisätään yritysten ja matkailijoiden tietoisuutta matkailun hiilijalanjäljestä. 

Tavoitteet ja yhteistyökumppanit

Hankkeen tavoitteena on

 • määritellä Etelä-Savon matkailun yhteiset vastuullisuuden periaatteet, indikaattorit ja kriteerit
 • laatia suunnitelma niiden jalkauttamiseksi
 • laskea Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki
 • laatia suunnitelma hiilijalanjäljen seuraamiseksi
 • tuottaa ohjeistusta ja esimerkkejä yritysten ja kehittämisorganisaatioiden vastuullisuusviestintään
 • vahvistaa Etelä-Savon matkailun toimijoiden kansainvälisyyttä ja verkostoitumista vastuullisen matkailun toimijoiden kanssa.

Työtä tehdään yhdessä Etelä-Savon alueen matkailuyritysten ja kehittämisorganisaatioiden sekä Saimaa-brändiin liittyen myös Etelä-Karjalan ja Varkauden matkailuorganisaatioiden kanssa.  Visit Finland -yhteistyöllä varmistetaan kytkentä valtakunnalliseen kestävän matkailun kehittämiseen.

Hankeyritykset toimivat kehittämistyössä testialustoina ja esimerkkeinä.

Vaikuttavampaa vastuullisuusviestintää

Vastuullisuusviestinnän kehittämiseksi hankkeessa on toteutettu kaksi tutkimusta: tutkimus elämyksellisyyden ja vastuullisuuden kytkennöistä sekä tutkimus mökkituotteen vastuullisuusviestinnästä.  Alustavien tulosten sekä aiemman tietämyksen pohjalta on analysoitu hankeyritysten vastuullisuusviestintää ja tehty niille ehdotuksia viestinnän vaikuttavuuden parantamiseksi. Myös Visit Savonlinna -portaaliin on tehty ehdotuksia vastuullisuusviestinnästä. Keskustelu Lake Saimaa Purest Finland -portaalin tulevista vastuullisuussisällöistä on meneillään.

Hiilijalanjäljen laskeminen

Etelä-Savon matkailun hiilijalanjäljen laskemiseksi on kartoitettu erilaisia laskentatapoja, koottu laskennassa tarvittavaa tietoa, mallinnettu laskentaa sekä vertailtu tuloksia kansainvälisiin tutkimuksiin. Laskentaa on lähestytty myös matkailuyritysten näkökulmasta testaamalla ja laskemalla hankeyritysten ja niiden tuotteiden hiilijalanjälkeä.

Yrityskohtaisten laskentojen pohjalta on tehty ehdotuksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Luonnos käsittelyssä syksyn aikana

Hankkeessa on toteutettu kaksi opintomatkaa. Syksyllä 2017 vierailtiin Irlannissa ja keväällä 2018 Itävallassa Irlannissa vaikuttavinta oli yritysten yhteistyö ja monipuolinen vastuullisuusviestintä, Itävallassa luomun ja matkailun synergiaedut ja yhteistyö.


Hankkeen opintomatkoista on saatu paljon hyvää palautetta osallistujilta. Kuva: Eeva Koivula

Vastuullisen matkailun periaatteita, indikaattoreja ja kriteerejä sekä jalkauttamista on valmisteltu kansainvälisten ja kansallisten konseptien pohjalta ja työstetty alueen matkailufoorumeissa sekä muissa yritystapaamisissa. Luonnosta käsitellään edelleen kuluvan syksyn aikana palavereissa ja muissa tilaisuuksissa.

Sidosryhmille tietoa

Alustavista tutkimustuloksista, opintomatkojen annista sekä hankkeen muista tuloksista on viestitty hankkeen blogissa sekä useiden FB-ryhmien kautta, joten ne ovat jo kaikkien sidosryhmien käytettävissä. Tuloksista on kerrottu myös mm. alueen matkailufoorumeissa. Lisäksi vastuullisuusviestinnästä on julkaistu laajempi ohjeistus SlideSharessa.

Yhdessä Visit Finlandin kanssa järjestettävä Vastuullisen matkailun seminaari Mikkelissä 30.10.-1.11.2018 kokoaa yhteen valtakunnalliset linjaukset ja hankkeessa siihen mennessä saadut tulokset.

Linkit:
Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa -blogi
Näin viestit kestävyydestä ja vastuullisuudesta – Tietopaketti matkailuyrityksille, Katja Pasanen

 Kohti vastuullista matkailua -hankkeen faktat

 • Toteutus: 1.1.2017 – 31.5.12.2019
 • Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
 • Osatoteuttajat: Helsingin ylipiston Ruralia-instituutti sekä Itä-Suomen  yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus.
 • Hankeyritykset: Härkäniemen tuvat, Kaidan Kiho, Majoitus B&B  Hepokatti, Tynkkylän Lomaniemi, Suur-Savon Osuuskauppa ja  Mikkelin Ravirata.
 • Rahoittaja: Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta; toimintalinja 1 ja sen erityistavoite 3, Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen.


Lisätietoja:
Projektipäällikkö Eeva Koivula, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 772 3365, eeva.koivula (at) xamk.fi