Koronavirusepidemian takia peruuntuneista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset

Alun perin hankepäätöksen mukaisten, Koronaviruksen COVID-19 takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten kulut ovat ESR- ja EAKR-hankkeille tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada palautuksia.

Jos poikkeustilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat erityisen suuria tai tilanne on muutoin tulkinnanvarainen, tulee tuensaajan olla yhteydessä välittävään toimielimeen.

Välittävien toimielinten tulee myös ennakoivasti varautua hankkeiden muutospäätöksiin hankkeiden toimintasuunnitelmaa sekä toiminta-aikaa koskien.

Hankkeiden mahdollinen lisärahoittaminen poikkeustilanteesta johtuen vaatii aina välittävän toimielimen perusteellista harkintaa.

Jo sovittuja hankkeiden varmennuskäyntejä tulee siirtää huomioiden etätyökehotukset.

Lisäksi on syytä muistaa, että hankkeiden tulee nyt käyttää harkintaa kaiken asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin.