Maakuntien yhteistyöryhmät ovat jatkossa vahvoja sidosryhmäfoorumeja

Maakuntauudistuksen yhteydessä jokainen maakunta pohtii sidosryhmäyhteistyön koko kuvaa ja eri toimialojen yhteistyötarpeita. Jokaisessa maakunnassa on nykyisellään olemassa maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), joka on ainutlaatuinen maakunnan keskeisistä toimijoista muodostuva joukko. Siinä on kattavasti edustettuina maakunnan alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot.

Jäsenistä kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes ohjelmia rahoittavia valtion viranomaisia sekä valtionhallintoon kuuluvia organisaatioita ja kolmas kolmannes keskeisimpiä etujärjestöjä. 

Yhteistyöryhmän tehtävät
 
Yhteistyöryhmän tehtävänä on toteuttaa maakuntaohjelmassa määriteltyjä kehittämistavoitteita sekä sovittaa yhteen eri kehittämisohjelmia ja rahoitusvälineitä. Keskeinen tehtävä on EU:n rakennerahastopolitiikan ja kansallisten aluekehitysvarojen yhteensovitus.

MYR hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman (TOPSU), jossa määritellään kehittämislinjaukset sekä miten vuosittainen EU:n ja valtion rahoitus ohjataan rahoittajaviranomaisten kautta maakunnan kehittämiseen. Yhteistyöryhmä käsittelee myös maakunnan keskeiset kehittämiskysymykset, merkittävimmät hankkeet ja tärkeimmät uudet avaukset.  
 
Roolia vahvistettava

Itä-Suomen maakuntien yhteistyöryhmien näkemyksen mukaan MYR:ien roolia maakunnan elinvoiman edistämisessä on vahvistettava maakuntauudistuksen valmistelussa. Uusi alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskeva lakiesitys mahdollistaa maakuntien itse määrittää tarkemmin MYR:n tehtävät ja rooli uuden maakunnan päätöksenteossa.

Lopputulokseen vaikuttaa maakunnan elinvoimatehtävien päätöksentekomenettelyjen ja sidosryhmäyhteistyön kokonaisuus. Maakunnat ovat erilaisia, ja niiden organisoitumisessa ja yhteistyössä on nyt ja tulevaisuudessa erilaisia toimintamalleja.


Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien yhteistyöryhmät kokoontuivat 16. elokuuta ensimmäistä kertaa yhteiseen tilaisuuteen teemalla Maakuntien yhteistyöryhmien tulevaisuus 2020+. Punkaharjulla Metsämuseo Lustossa pidetyssä tilaisuudessa keskusteltiin 70 hengen joukolla maakuntauudistuksesta, rakennerahasto-ohjelman arvioinnista sekä vuosien 2021–2027 EU:n ohjelmakauden rahoituksesta.  

Lisätietoja:
Etelä-Savon maakuntaliitto, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, p. 040 540 5903
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntajohtaja Risto Poutiainen, p. 040 546 9649
Pohjois-Savon liitto, aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, p. 044 714 2620