Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu -hanke muuttaa digipuheen arjen teoiksi ja työvälineiksi

Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu -hanke aloitti vuosi sitten tiettävästi Suomen ensimmäisenä, maakunnallisena digitalisaation edistämishankkeena, jolla on riihikuivaa siemenrahaa uusien työkalujen ja toimintatapojen kokeilemiseen ilman, että ne on kohdistettu tietylle toimialalle. Tämä on tuonut pohjoissavolaiselle hankkeelle paljon valtakunnallistakin näkyvyyttä ja huomiota, sillä useimmat digihankkeet keskittyvät uusien toimintamallien kehittämiseen ilman, että niitä voidaan tukea konkreettisilla kokeiluilla. Tämä on yksi suomalaisen digiedistämisen suurimpia puutteita: abstrakti digipuhe ei konkretisoidu teoiksi, konkreettisiksi esimerkeiksi omassa arjessa.

Jo vuoden verran hanke on auttanut maakunnallisesti niin kuntia, yrityksiä kuin yhdistyksiäkin sekä kokeilemaan toiminnassaan digitaalisempia toimintatapoja että kasvattamaan digitaitoja. Hankkeella on siten merkittävä vaikutus maakuntauudistuksen jälkeisen ajan sähköisiin palveluratkaisuihin. 

Piloteilla testataan uusia palveluja

Hanke tarjoaa mahdollisuuden 3-6 kuukauden teknisiin pilotteihin, joissa testataan jotain uutta digityökalua. Ehkä merkittävin pilotti tähän mennessä on syntynyt Nilakan kuntien kanssa, jossa on kokeiltu ensimmäisenä Suomessa yhtäaikaisesti sekä video- että chat-työkalun käyttöönottoa virastoasioinnissa.

Nilakan virastoasiointipilottiin on kuulunut myös kuntien yhteisen virtuaalikirjastokonseptin kehitys, jossa neljän kunnan kirjastoihin on hankittu omatoimijärjestelmä, joka mahdollistaa kirjastossa asioinnin omalla kirjastokortilla ja pin-koodilla aamuvarhaisesta iltamyöhään. Jos henkilöstöttömässä kirjastossa – tai vaikka kotona – tulisi sitten tarve henkilökohtaiseen palveluun, yksi neljän kunnan kirjastoista päivystää ja palvelee koko alueen kirjastoasiakkaita videolla ja chatilla. Digitaalisten työkalujen käyttöönotto on lisännyt palvelun saavutettavuutta, asiointiväylät ovat monipuolistuneet ja kuntien välinen yhteistyö on lisääntynyt.
 


Kuva: eMaaseutu -hankkeessa Minna Jaakkola ja Petri Markkanen järjestävät kuntiin ja yrityksiin omakohtaisia, matalan kynnyksen kokemuksia uusista työkaluista, kuten roboteista
 

Pilottiaihiot ovat nousseet esille kunnissa käydyissä johtoryhmäkeskusteluissa, digityöpajoissa sekä kuntalaisille tehdyissä kyselyissä. Kuntalaiset ovat toivoneet mm. virtuaalisia harrastusmahdollisuuksia kylille, joihin harrastuspiirejä ei tahdota saada kokoon. Tähän toiveeseen hanke on vastannut järjestämällä mm. heprean kielen videovälitteistä vuorovaikutteista opetusta ja harrastepäivän, jossa jumppaa, muistikoulua, draamaa  sekä viini- ja ruokatietoutta välitettiin yhtä aikaa vuorovaikutteisesti 11 kylätalolle.

Digi osallistaa

Digitalisaation väitetään usein syrjäyttävän, mutta hankkeessa on saatu täysin päinvastaisia tuloksia.  Omaishoitajien kotiin on tuotu videon välityksellä vertaistukea ja ammattimuusikko on videon välityksellä vetänyt viriketuokioita. Syksyllä käynnistyy pilotti, jossa kunnat osallistavat kuntalaisia asioiden valmisteluun sähköisin kysely- ja keskustelumenetelmin. Entä jos digi osallistaakin?

Kattava kooste kaikista jo päättyneistä piloteista löytyy hankkeen nettisivuilta www.savogrow.fi/emaaseutu.

Neuvontaa digityökalujen käyttöönottoon

Pilottien lisäksi hanke antaa lyhytneuvontaa kaikissa kunnissa digityökalujen käyttöönottamiseksi. eMaaseudun neuvonnat ovat olleet erittäin kysyttyjä ja niitä on vuoden aikana järjestetty yli 100 kappaletta: ryhmämuotoisessa neuvonnassa perehdytään erilaisiin teemoihin älylaitteista pilvipalveluihin ja digikahviloissa saa yksilöllistä neuvontaa laitteen tai palvelujen käyttöön.

Lisäksi hanke on valmistellut kuntien kanssa kyläverkkohankkeita, jotta kunnissa olisi riittävät tietoliikenneyhteydet kuntalaisten sujuvaan sähköiseen asiointiin.

Hanke Eura2014-tietopalvelussa: Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Minna Jaakkola, Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu Kehitysyhtiö Savogrow Oy, minna.jaakkola(at)savogrow.fi, p. 020 746 4646
EU-hankekoordinaattori Juha Minkkinen, Pohjois-Savon liitto, juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi, p. 044 7142619