Pohjois-Savo panostaa vähähiilisyyden edistämiseen

Euroopan aluekehitys (EAKR) -rahoituksesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille. Kansallisessa vertailussa Pohjois-Savo on tällä hetkellä tavoitteen saavuttamisessa ykkössijalla. Asian tärkeyttä on tuotu aktiivisesti esille potentiaalisille kehittäjätahoille ohjelmakauden alusta saakka.

Tähän mennessä Pohjois-Savon liitto on osarahoittanut 26 ja ELY-keskus kuutta teeman kehittämis- tai investointihanketta julkisille toimijoille. Hankkeet liittyvät mm. materiaali- ja energiatehokkuuteen, kiertotalouteen, jätevesien energiatehokkuuteen, biopolttoaineiden kehittämiseen ja päästöjen hallintaan, simuloinnin hyödyntämiseen, viisaaseen liikkumiseen sekä digitalisaation edistämiseen.

Energia- ja resurssitehokkuutta sekä kiertotaloutta

Kiertotaloutta on edistetty useilla hankkeilla. KierRe (A72273) on Kuopion, Varkauden ja Iisalmen kaupunkien yhteinen ponnistus resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämiseksi. Tarkastelussa on energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen, liikkuminen ja alueratkaisut, kierrätyksen tehostaminen sekä ruokaketjun kierron ja biotalouden kehittäminen. Toimintaan linkittyy myös yritysten materiaalivirtojen tarkastelut, sivuvirtojen hyödyntäminen ja yritysten välisen yhteistyön edistäminen (A73122, A71163). Kierrätysmateriaalien hyötykäyttöä selvitetään myös hulevesien hallinnassa (A73133).

Kuopion Savilahteen on rakentumassa merkittävä työpaikka- opiskelu- ja asuinalue, minne on kaavailtu yli miljardin euron investoinnit tulevien vuosien aikana. Alue tullaan toteuttamaan vähähiilisyyttä edistävin ratkaisuin (A72340) ja tarjoaa erinomaisen kohteen testata erilaisia mm. älykkään liikenteen, ratkaisuja myös käytännössä (A71882, A71883).

Uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja käyttöön panostuksia

Itä-Suomen yliopisto kehittää ratkaisuja uusiutuvien pyrolyysiöljyjen (eli bioöljyjen) käytettävyyden parantamiseksi ja savukaasupäästöjen kustannustehokkaaseen hallintaan. Kehitystyöllä pyritään nostamaan uusiutuvien energialähteiden osuutta energiatuotannossa ja kehittämään uusiutuviin energiaratkaisuihin ratkaisuihin perustuvaa liiketoimintaa (A70994). Uusiutuvan energian kehittämiseen liittyviä testauksia tehdään myös ammattikorkeakoulun polttotekniikan koeympäristössä Varkaudessa (A70709).

Puun käyttöä uusiutuvana energialähteenä edistetään pienpolttosimulaattorissa (A72189). Siinä omakotitaloa simuloiva yksikkö on rakennettu siirrettävään konttiin, missä tulisijojen toimintaa ja päästöjä voidaan mitata ja kehittää todellisuutta simuloivissa olosuhteissa. Näin älykkäitä ratkaisuja ja yksinkertaista automaatiota voidaan kehittää ja testata helposti. Tavoitteena on saada tulisija toimimaan energiatehokkaasti, turvallisesti ja vähäpäästöisesti osana nykyaikaista talotekniikkajärjestelmää.

Simulointia ja 3D:tä

Simulointi ja 3D-tulostus ovat myös eräitä keinoja vähähiilisyyteen pääsemisessä. Simulaattoreita hyödynnetään mm. osaamisen edistämisessä (A71426), jolloin vältytään suurten työkoneiden käytöltä ja sen aiheuttamilta päästöiltä. 3D-tulostus puolestaan luo uudenlaiset globaalit markkinat yrityksille (mm. A72020) samalla mm. pienentäen materiaalihävikkiä ja varastointitarpeita.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto, soile.juuti(at)pohjois-savo.fi Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, Etelä-Savon ELY-keskus, jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi

Hankkeista tarkemmin: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/