Työvoimakoulutus ja palkkatuki saavat jatkoaikaa ESR:ssä

Maakuntauudistuksen siirtyminen vuodella jatkaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella rahoitettavien julkisten työvoimapalveluiden toteutusta. ESR:n palkkatuki, valmennus ja työvoimakoulutus ovat käytettävissä vielä vuoden 2019 puolella. Aiemmin tietona oli, että nämä toimenpiteet loppuisivat ESR:ssä vuoden 2018 kevääseen. Tämä kannattaa huomioida hankesuunnittelussa, koska maakunnissa on edelleen tarpeita työllisyyttä edistäviin kehittämishankkeisiin, joiden toteutusta voidaan tukea julkisilla työvoimapalveluilla.

Työllisyystoimille on ollut tarvetta Itä-Suomessa myös rakennerahastojen osana. Talouden käänteessä työvoiman saatavuuteen ja työvoiman osaamiseen on tärkeää kiinnittää huomiota, jotta maakunnat pysyvät talouden kasvussa mukana.

Lisätietoja:
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, EU-rahoitus/Itä-Suomen suuralue, timo.ollila(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 695