Valtakunnalliset teemat

Osa rakennerahasto-ohjelman rahoituksesta on sovittu käytettäväksi ns. valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja kehittämiskokonaisuuksia, mutta joiden toteuttaminen tapahtuu kuitenkin ohjelmassa määritellyn toiminnan puitteissa.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksesta 10 % käytetään innovatiiviset kaupungit -ohjelmaa tukeviin toimenpiteisiin sekä yritysverkostojen rakentamiseen. Teeman valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Osaamis- ja yritysverkostot -teeman sisällöllisen kuvauksen löydät täältä.

Euroopan sosiaalirahaston rahoituksesta 25 % käytetään kolmeen valtakunnalliseen teemaan: työllisyys, osaaminen ja sosiaalinen osallisuus:

Työllisyys-teemaan sisältyy mm. seuraavia kehittämistoimenpiteitä: nuorten työllistymistä edistävät palvelut, maahanmuuttajien kotoutuminen, kansainvälinen työnvälitys, työelämän laadun kehittäminen. Teeman valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Työllisyys-teeman sisällöllinen kuvaus löytyy täältä.

Osaamisen teemaan sisältyy mm. seuraavia kehittämistoimenpiteitä: koulutuksesta koulutukseen tai työhön siirtymien tehostaminen, korkeakoulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen, aikuisten osaamistason nostaminen, ohjauspalvelut, valtakunnalliset koulutusmallit kasvu- ja rakennemuutosaloille. Teeman valmistelusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Osaaminen-teeman sisällöllisen kuvauksen löydät täältä.

Osallisuuden teemaan sisältyy mm. seuraavia kehittämistoimenpiteitä: kuntoutuksen palvelujärjestelmän kehittäminen, osallistava nuorisotakuu, syrjinnän torjunta. Teeman valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tutustu Osallisuus-teeman sisällölliseen kuvaukseen täällä.