Kehittämisen painopisteet -Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan kehittämistoiminnan tuoreimmat painotukset on linjattu Tuoreita eväitä Etelä-Pohjanmaalle maakuntaohjelmassa 2018-2021, joka ohjaa esimerkiksi rakennerahastovarojen kohdentamista maakunnassa.

Ohjelmakaudella 2014–2020 Etelä-Pohjanmaalla on käytettävissä rakennerahasto-ohjelmassa EU:n ja kansallista julkista rahoitusta yhteensä noin 43 miljoonaa euroa. Edelliskautta huomattavasti pienempi rahoitusosuus pakottaa priorisoimaan tarkoin resurssien suuntaamista. Maakunnallisen rahoituksen lisäksi tulee hyödyntää valtakunnallisiin teemoihin varattua rahoitusta.

 

Uudistumiskykyinen elinkeinoelämä

Kestävät ruokajärjestelmät ja biotalouden uudet ratkaisut:

a) elintarviketurvallisuus, erityisesti jäljitettävyys ja ruokaketjun digitalisaatio

b) tulevaisuuden alkutuotanto

c) ravitsemusosaaminen, terveys ja täsmätuotekehitys

d) metsäbiotalous

Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät

e) digitalisaation hyötyjen tunnistaminen ja ulosmittaaminen, liiketoimintamallien uudistaminen

f) teollisen internetin soveltamisen seuraavat askeleet

g) puurakentaminen

h) resurssitehokkuus ja kiertotalousjattelu

Uudistuva palvelu- ja elämystuotanto

i) matkailun uusien vetovoimatekijöiden täysimittainen hyödyntäminen ja kokonaisuuksien rakentaminen

j) luova talous erityisesti toimialojen rajapinnoilla ja lisäarvon tuojana

k) sote- ja maakuntauudistuksen tuomiin yritystoimintamahdollisuuksiin tarttuminen

Uudistuvat yritykset

l) omistajanvaihdokset, uusien yritysten perustaminen, toimivien yritysten kehitys ja kasvu

m) liiketoimintaosaamisen vahvistaminen

n) yrityspalveluiden verkoston toiminta maakuntauudistuksen jälkeen

o) yritysten tukeminen kansainvälistymisessä

 

Tulevaisuuden osaamistarpeet

Korkeatasoinen tiedosta toiminnaksi innovaatioketju

a) eteläpohjalainen innovaatioekosysteemi

Innostavat urapolut

b) koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus

c) ammattialojen vetovoima ja koulutus

d) yrittäjyysosaaminen ja yrittäjämäinen toimintatapa

 

Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt

Osallisuus ja toimintakyky

Hyvinvoinnin edistäminen uudessa maakunnassa

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta

Alueen vetovoiman ja viihtyisyyden parantaminen

 

Eheä aluerakenne ja ympäristö

 

Muualla verkossa