ELY-keskuksen rahoittamien EU-hankkeiden toteutumista varmennetaan paikan päällä

EU:n rakennerahastohankkeiden toimintaa varmennetaan käymällä osassa hankkeista paikan päällä. Menettely täydentää maksatuskäsittelyssä saatua tietoa siitä, että hanke on toteutettu hyväksytyn hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti. Kuluvaa ohjelmakautta (2014–2020) koskevat varmennuskäynnit aloitetaan kesän aikana.

Tavoitteena on varmentaa vähintään 20 % rahoitetuista hankkeista. Varmennettaviksi tulevat kaikki korkean riskin hankkeet sekä hankkeet, joiden julkinen rahoitus on yli 800 000 euroa. Loput valitaan satunnaisotannalla. Varmennettavat hankkeet on rahoitettu vuosina 2014-2016. Tänä aikana Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt EU-hankerahoitusta yhteensä noin 70 miljoonaa euroa. Keski-Suomen ELY-keskuksen varmennussuunnitelmassa on yhteensä 171 hanketta. Niistä 97 liittyy yritysten toiminnan kehittämiseen.

– TEM:n suorittama otanta osui epätasaisesti eri maakuntiin. Eniten käydään katsomassa Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan hankkeita, kertoo maksatusasiantuntija Katriina Kunelius ELY-keskuksesta.

Keski-Suomen ELY-keskus hallinnoi rakennerahastohankkeita seitsemän maakunnan alueella: Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi.

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee työllisyyden lisäämiseksi tarkoitettuja hankkeita. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Lisätietoja: 

Maksatus- ja tarkastusyksikön päällikkö

Jukka T Raivio

p. 0400 679 476

Keski-Suomen ELY-keskus