ESR-haku 15.12.2020 - 18.2.2021

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi- Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.

Keski-Suomen ELY-keskus voi järjestää tämän hankehaun jälkeen uusia ohjelmakauden 2014-2020 alueellisia ESR-hakuja Länsi-Suomessa toimialueensa maakuntien rahoitustilanteen mukaan. Näistä mahdollisesti toteutettavista hauista ilmoitetaan erikseen www.rakennerahastot.fi -sivustolla.

 

Avoinna olevassa haussa toivotaan erityisesti hankkeita, joilla voidaan vastata koronapandemian (COVID 19) aiheuttamiin haasteisiin ia vaikutuksiin toimintaympäristössä. Lisäksi hakijan kannattaa tutustua aluekohtaisten painotusten yhteydessä ko. alueen selviytymissuunnitelmien sisältöön.

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä. Rahoitettavien hankkeiden toivotaan tukevan myös hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista. Koska kyse on alueellisesta rahoituksesta, hankkeiden on tuettava myös toiminta-alueensa maakuntien maakuntaohjelmiin kirjattuja tavoitteita ja painotuksia.

Lisätietoa hausta löytyy hakuohjeesta.