ESR-hanke haku päättyi 1.3.2017

Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämään, 1.3.2017 päättyneeseen, ESR-hankehakuun saapui yhteensä 66 hankehakemusta. Hakemusten määrät jakaantuivat melko tasaisesti kaikkien kolmen ESR-toimintalinjojen välillä.

Haun puitteissa haettiin rahoitettavaksi myös pieniä, lyhytkestoisia ja konkreettisiin käytännön kokeiluihin keskittyviä hankkeita. Tavoitteena oli tuoda esille ESR-rahoituksen mahdollisuuksia myös lyhytkestoisempien kehittämistoimien toteuttamiskanavana sekä samalla rohkaista täysin uusia toimijoita mukaan ESR-hankkeiden toteuttajiksi.  Noin kolmannes saapuneista hakemuksista oli katsottavissa tällaisiksi lyhytkestoisiksi ja kokeilukulttuurin keinoja hyödyntäviksi hankeideoiksi. Lisäksi hakijoina on paljon organisaatioita, jotka eivät ole aiemmin hakeneet ESR-rahoitusta, joten haun tavoitteiden voidaan tältä osin katsoa täyttyneen. Hankehakemusten arviointiprosessi on jo käynnistynyt, rahoitettavaksi esitettävät hankkeet ovat selvillä toukokuun alkupuolella.

Seuraava ESR-hankehaku käynnistyy kesäkuun alkupuolella.