Kevään 2019 EAKR-haun ohjeet julkaistu

Koko Pirkanmaan liiton koordinaatioalueella on jälleen haettavissa EAKR-rahoitusta. Maaliskuun 4. päivään asti jatkuva haku koskee näin ollen Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla tai Satakunnassa toteutettavaksi kaavailtuja kehittämishankkeita. Hankkeen toteutus useamman maakunnan alueella on mahdollista ja siihen myös rohkaistaan.  

Rahoitettavien hankkeiden toimintaa voidaan jatkaa vielä vuoden 2020 jälkeen sen estämättä, että hankkeita tuetaan Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 varoin.

Pirkanmaan osalta kyseessä on tekoälyn soveltamiseen ja hyödyntämiseen liittyvä teemahaku. Hankkeiden valinnassa sovelletaan alueellista valintaperustetta, jolla halutaan turvata rahoitettavien tekoälyhankkeiden vastuullisuus. Muualla hakua ei ole erikseen teemoitettu, vaan rahoitusta osoitetaan rakennerahasto-ohjelman mahdollistamiin kehittämiskohteisiin laaja-alaisesti.

Katso tarkemmin haun sisällöstä ja tutustu hakuohjeisiin täällä.