Tuleeko tulosta? Keski-Suomen rakennerahastot väliarviossa

Keski-Suomessa on EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudella 2014-2020 käynnistynyt tähän mennessä 326 rakennerahastohanketta, joista 77 on päättynyt. Kaiken kaikkiaan hankkeiden rahoitus on ollut liki 113,4 miljoonaa, josta 54 prosenttia on ollut julkista rahoitusta. Rahoituksesta noin neljä viidesosaa on kohdistunut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeisiin ja loput Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeisiin.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR on teettänyt väliarvion rakennerahastotoiminnan vaikuttavuudesta Keski-Suomessa. Väliarviota varten on haastateltu sekä hanketoimijoita että rahoittajan edustajia.

Väliarviossa rahoittajien toiminta saa kiitosta muun muassa rahoituksen kohdentumisesta yritystoiminnan kehittämiseen sekä nuoriin ja koulutukseen. Positiivista on myös yritysrahoituksen saaminen mukaan hankkeisiin. Hankkeet ovat kohdistuneet koko maakuntaan, ja Saarijärvi-Viitasaaren erityisasema harvaanasuttuna alueena näkyy rahoituksen kohdentumisessa.

Maakuntaohjelman kärjistä rakennerahastohankkeet ovat tukeneet etenkin bio- ja digitaloutta. Maakuntaohjelman tavoitteena on 10000 uutta työpaikkaa, 2000 uutta yritystä, 2 miljardia vientituloja ja yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten osuuden nostaminen 60%: iin kokonaispanoksesta. Toistaiseksi hankkeiden vaikutus tavoitteiden toteutumiseen, ja etenkin sosiaalirahaston hankkeiden yhteys maakuntaohjelmaan etäinen. Tyypillisesti hankkeiden vaikuttavuus ilmenee kuitenkin pitkällä aikajänteellä.

Keski-Suomessa hanketoimijat saavat rahoittajilta tukea ja neuvoja jo hakuvaiheessa. Väliarvion perusteella käytäntö on helpottanut hanketoimijoiden työtä merkittävästi. Tästä huolimatta hanketoimijoiden joukko on suppea, ja mukaan olisi suotavaa saada uusia tekijöitä. 

Tutustu konsulttitoimisto MDI:n tekemään arvioon kokonaisuudessaan.

Katso videot MYR:n jäsenten haastattelusta Youtubesta:

Taina Lommi ja Hilkka Laine

Mikko Tiirola ja Petri Salminen