Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan kehittämiseen haettavissa EAKR-tukea 9.3.2020 asti

Ohjelmakauden 2014−2020 toteutus on kääntynyt loppusuoralle. Osassa maakuntia maaliskuun 9. päivänä päättyvällä hakukierroksella on haettavana ohjelmakauden viimeiset EAKR-tuet.  

Etelä-Pohjanmaan liitto tukee laaja-alaisesti Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen -toimintalinjan mukaisia toimia.  

Satakunnassa rahoitusta osoitetaan erityisesti turvallisuuteen ja biotalouteen keskittyville kehittämishankkeille.

Pohjanmaan liitto toivoo hakuun osallistuvan erityisesti hakemuksia, joiden kehittämiskohteet liittyvät digitalisaatioon ja teolliseen internetiin sekä vähähiiliseen talouteen.   

Pirkanmaalla haun teemoina ovat tekoäly sekä alueen innovaatiokyvykkyys ja innovaatioympäristöt. Hakijoiden toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota suunnittelemiensa hankkeiden vastuullisuuteen. Tähän kannustetaan Pirkanmaan hakemuksia koskevan alueellisen valintaperusteen käytöllä.

Tarkemmat hakua koskevat tiedot löytyvät täältä.