Koronasta uuteen kasvuun Pirkanmaalla

Maakunnan selviytymissuunnitelmaa toteuttava EAKR-haku on avoinna 19. helmikuuta asti Pirkanmaalla.

Varsinaista hakua edelsi joulun alla järjestetty ideahakukierros. Tuolloin Pirkanmaan liitolle lähetettiin lähes 80 hankeideaa toteutettavaksi joko EAKR- tai kansallisella rahoituksella. Ideahakuun osallistuneet toimijat ovat sittemmin saaneet rahoittajalta palautetta suunnitelmista.

Hakeminen on nyt mahdollista kaikille hakukriteerit täyttäville organisaatioille riippumatta ideahakuun osallistumisesta.

Käytettävissä on noin 2,6 miljoonaa euroa rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan kaksi tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Poikkeuksellisesti kehittämishankkeita rahoitetaan jopa 80 prosentin tukiosuudella.

Pirkanmaan liitossa nähdään innovatiiviset hankinnat hyvänä mahdollisuutena lisätä vaikuttavuutta ja tulosten tavanomaista nopeampaa jalkauttamista. Siksi hakijoita rohkaistaan soveltamaan innovatiivista hankintamenettelyä hankkeiden toteutuksessa. 

Ohjelmakauden 2014–2020 toteutus jatkuu vuoteen 2023 asti. Tästä syystä hankkeiden toteutusaika jää useimmissa tapauksissa tavanomaista lyhyemmäksi.

Tutustu tarkempiin tietoihin hausta täällä.