Tukea kv-yhteistyöstä siniseen kasvuun – EAKR-haku auki lokakuun alkuun

Alkusyksyyn jatkuvalla EAKR-hakukierroksella hanketukea on haettavissa Länsi-Suomen kaikissa maakunnissa. Maakuntaliitot osoittavat käytettävissään olevia kehittämisvaroja omien maakuntaohjelmiensa ja älykkään erikoistumisen strategioidensa suuntaviivojen mukaisesti hakuilmoituksissa määriteltyihin kohteisiin.

Etelä-Pohjanmaan liitto tukee alueen hanketoimintaa lähes miljoonalla eurolla. Tuki on käytettävissä toimintalinjan 2 hankkeisiin. EAKR-rahoituksen suuntaamisessa painotetaan alueen elinkeinoelämää ja osaamista vahvistavia kehittämiskokonaisuuksia, kuten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan välisen yhteistyön kehittämistä sekä tki‐toiminnan aluevaikutusten vahvistamista.

Keski-Suomessa haussa on yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa toimintalinjojen 1 ja 2 hankkeille. Tuesta merkittävä osuus on varattu Saarijärven-Viitasaaren alueen kehittämiseen. Maakunnassa korostetaan yritysten roolia hanketoiminnassa: yritysten osuuus yrityslähtöisten  kehittämishankkeiden rahoituksesta tulisi olla vähintään 510 prosenttia.

Pirkanmaalla rahoitettavaksi haetaan erityisesti hankkeita, joilla olisi myös kansainvälinen ulottuvuus esimerkiksi Itämeren alueen strategiaan liittyen. Erityistavoitteen 3.1. hankkeisiin on varattu 216 000 euroa ja toimintalinjan 2 hankkeisiin noin 2 miljoonaa euroa.

Pohjanmaalla on haettavissa on noin 800 000 euroa toimintalinjan 2 erityistavoitteita toteuttaviin hankkeisiin. Haussa painotetaan vähähiiliseen talouteen sekä digitalisaatioon ja teolliseen internetiin liittyviä hankkeita.  

Satakunnan rahoituskehyksestä on haettavissa EAKR-tukea yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Maakunnallisen yhteistyön kattavuus katsotaan eduksi hankkeelle tukiprosenttia määritettäessä. Veteen liittyvän sinisen kasvun potentiaalin tukeminen on eräs satakuntalaisen hankerahoituksen painopisteistä.  

Tarkemmat tiedot hausta maakunnittain löydät täältä.