Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 - 1.3.2016

Alkaa: 21.12.2015
Päättyy: 1.3.2016

Sisältö:

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut ajalle 21.12.2015 – 1.3.2016 alueellisen ESR-rahoituksen hankehaun. ESR-haussa ovat mukana Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.

Tässä Länsi-Suomen ESR-haussa on painotuksena ovat maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen, bio- ja kiertotalous sekä kansainvälinen yhteistyö.

Tarkemmat kuvaukset haun painotuksista ja hakuohjeet oheisessa liitteessä: hakuohje

 

Kustakin painotuksesta on lisäksi koottu lyhyt PowerPoint-kooste selostuksineen. Ne avautuvat alla olevien hyperlinkkien kautta:

Maahanmuuttajien kotouttamisen tukeminen: https://dreambroker.com/channel/rwxhgq8q/1re58zpr

Bio- ja kiertotalous: https://dreambroker.com/channel/rwxhgq8q/7lb5tywr

Kansainvälinen yhteistyö: https://dreambroker.com/channel/rwxhgq8q/yvcubya9

 


 


Valintakriteerit:

Kts. hakuohje


Hakemusten toimitustapa:

Sähköisesti EURA2014 -järjestelmässä viimeistään 1.3.2016.

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Verohallinnon tarjoaman maksuttoman Katso-tunnistautumispalvelun kautta. Palvelun käyttäjä tarvitsee EURA 2014 -järjestelmän asiointi -roolin Katso-tunnisteet, jotka myöntää oman organisaation Katso -pääkäyttäjä. Katso -tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivuilta: http://www.vero.fi

 


 


Toimitusosoite:

Kts. hakuohje


Lisätiedot:
Linkit: