Kehittämisen painopisteet -Pirkanmaa

Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 "Rohkee – mutta sopii sulle!" hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.4.2014. Haluamme Pirkanmaan olevan välkky, ehyt, kestävä ja saavutettava. Maakuntaohjelmaan 2018-2020 on koottu 4 kehittämiskoknaisuutta:

Välkky Pirkanmaa: erikoistumisen sisältöalat ja –asiat sekä erikoistumisen yleiset toiminta- ja politiikkakeinot

 • Yrittäjyyden nostaminen ja kannustaminen uudelle tasolle
 • Isojen haasteiden (kuten sote-uudistus,älyliikenne) hyödyntäminen kehittämisalustoina
 • Uuden yliopiston aktiivisten yhteyksien tehostaminen ympäröivän toimijakentän kanssa (ml. tutkimusinfran avaaminen)
 • Startup-yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien sekä niitä synnyttävän ja tukevan pääomittaja- ja kasvattajayhteisön vahvistaminen
 • Ulkomaisen rahoituksen kanavointi alueen investointeihin ja kehittämiseen ja yhteyksien varmistaminen kansainvälisiin arvoverkkoihin

Ehyt Pirkanmaa: osallistavat yhteiskehittämisen menettelyt tasapainoisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan näkökulmasta

 • Työn muutoksen ja uudenlaisten työn tekemisen tapojen muuntaminen mahdollisuuksiksi
 • Työllisyydenhoidon uusien paikallisten mallien ja kokeilujen toteuttaminen ja tuki
 • Yksilöiden ja yhteisöjen aktiivinen toimijuuden mahdollistaminen ja tukeminen
 • Ympäristöjen tarjoaminen mielekkäälle, luovalle, aktiiviselle ja tuottavalle tekemiselle

Kestävä Pirkanmaa: kiertotalouden ja muut toimintaa kestävällä tavalla kehittävät avaukset ja toimintamallit yhteiskunnalliselta ja ympäristöeettiseltä kannalta katsoen

 • Uudistuvan ja kehittyvän osaamisen jalostaminen skaalautuviksi vientituotteiksi
 • Resurssiviisaiden toimintatapojen vakiinnuttaminen kaikilla toimialoilla
 • Bio-, kierto- ja hyvinvointitalouden liiketoimintamahdollisuuksien käyttö etenkin Pirkanmaan maaseudun elinvoimaisuuden edistämisessä
 • Laadukkaan, monimuotoisen, terveellisen ja turvallisen elinympäristön hyödyntäminen elinvoiman ja hyvinvoinnin perustana
 • Jaetun vision ja yhteisen resurssiviisaan tulevaisuuskuvan vahvistaminen bisnesekosysteemien toiminnan tukena

Alueelliset linkit

Pirkanmaan Liitto (www.pirkanmaa.fi)

Alueellinen materiaali

12.5.2014 pidetyn "Rakennerahastokauden 2014-2020 avaus Pirkanmaalla" -tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta:

http://www.pirkanmaaneurahoitus.info/2251.html