Kehittämisen painopisteet - Pohjanmaa

Maakuntastrategiassa vahvistetaan Pohjanmaan maakunnan tärkeimmät kehittämistavoitteet vuosiksi 2018–2021. Visiona on "Uuden energian Pohjanmaa: Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä". Sen mukaan Pohjanmaa on vuonna 2040 kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Tästä voidaan johtaa Pohjanmaan kehittämisen kolme päätavoitetta, jotka ovat 1) kilpailukykyinen alue, 2) hyvinvoiva väestö ja 3) hyvä elinympäristö. Edellä kuvatut päätavoitteet ovat tuttuja jo edelliseltä maakuntaohjelmakaudelta 2014–2017.

Maakunnan yhteistyöryhmä on päättänyt, että vuosien 2018–2021 kehittämisen kärkiteemat ovat:

Elinvoimaiset yritykset

 • Yritykset kasvavat ja uudistuvat
 • Yritysten vientitoiminta kasvaa ja alue on houkutteleva kansainvälisten yritysten kannalta

Kaikki mukaan

 • Kaikenikäisten osallisuus vahvistuu
 • Kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet paranevat
 • Osallisuus digiyhteiskunnassa vahvistuu

Resurssiviisas yhteiskunta

 • Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö lisääntyy
 • Tuotannon ja yhdyskuntien energiatehokkuus paranee
 • Kiertotalouden periaatteet vakiintuvat
 • Asukkaiden energia- ja ympäristötietoisuus kasvaa

Palveluja jokaisen tarpeisiin

 • Laadukkaan palvelujärjestelmän rakentaminen
 • Palvelujen saavutettavuuden turvaaminen