Kehittämisen painopisteet - Pohjanmaa

Maakuntastrategiassa vahvistetaan Pohjanmaan maakunnan tärkeimmät kehittämistavoitteet vuosiksi 2014–2017. Visiona on "Uuden energian Pohjanmaa: Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä". Sen mukaan Pohjanmaa on vuonna 2040 kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Strategia antaa työllemme suunnan ja tavoitteet, mutta toteuttaminen perustuu siihen, että me teemme yhdessä asioita, jotka kehittävät Pohjanmaata haluamaamme suuntaan.

EU:n ohjelmakausi 2014–2020 antaa meille alueella mahdollisuuden rahoittaa hankkeita, joissa toteutuvat maakuntastrategian eri osa-alueet. Pohjanmaalla on käytettävissä rahoitusta rakennerahastoista (EAKR ja ESR), maaseutuohjelmasta, Leader-ohjelmasta sekä Botnia-Atlantica-ohjelmasta.

Pohjanmaan maakunnan aluekehittämistyössä sovelletaan jatkossa toimintatapaa, jonka mukaisesti nostetaan vuosittain esiin 1-3 kärkiteemaa. Tavoitteena on muodostaa kärkitee- moista entistä syvällisempi kokonaiskuva, tarkentaa niihin liittyviä tavoitteita sekä helpottaa hankkeiden koordinointia ja seurantaa. Maakunnan yhteistyöryhmä on päättänyt, että vuosien 2017–2018 kehittämisen kärkiteemat ovat

• digitalisaatio

• bio- ja kiertotalous

• työvoiman kohtaanto, osaaminen ja maahanmuuttajat.

Pohjanmaan liitto rahoittaa vuositasolla EAKR-ohjelmaosuuden toimintalinjan 2 "Uusimman tiedon osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen" ja sen erityistavoitteita. Toiminnassa tulee huomioida myös älykäs erikoistuminen: tutkimus-, osaamis- ja innovaatioklustereiden kehittäminen alueen vahvuuksista,  yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikön toiminnan puitteissa, rahoittaa EAKR-ohjelmaosuuden toimintalinjan 1 "PK-yritystoiminnan tukeminen" sekä vastaa ESR-varoista kokonaisuudessaan: toimintalinja 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus", toimintalinja 4 "Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen "sekä toimintalinja 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta".

Varojen käyttöä on priorisoitava siten, että niillä tuetaan Pohjanmaan maakuntastrategian 2014–2017 toteuttamista seuraavien tavoitteiden osalta: Monipuolinen elinkeinoelämä, Korkeatasoinen innovaatiotoiminta, Riittävästi osaavaa työvoimaa, Hyvinvoiva väestö sekä Yhteiskuntaan integroituneet maahanmuuttajat.