Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

Vaasan yliopiston Levón-instituutin Fifty/Sixty – Lisäarvoa energiansäästöstä -hanke halusi johdattaa kuntia pienempään energiankulutukseen. – Haluamme helpottaa energiansäästöä julkisissa rakennuksissa keskittymällä toimenpiteisiin, jotka eivät vaadi investointeja, kertoo projektipäällikkö Merja Pakkanen. Tavoitteena on auttaa kuntia käynnistämään toimitiloissaan energiansäästöprojekteja, joiden toimenpiteet rakennusten käyttäjät suunnittelevat itse.

Muuttamalla julkisten rakennusten käyttäjien toimintatapoja ja asenteita voi päästä pitkälle. Kun käyttäjät itse saavat olla suunnittelemassa säästötoimenpiteitä, voi päästä vielä pidemmälle.

Hankeen tuloksena syntyi monipuolinen ja helppokäyttöinen verkkosovellus, joka tarjoaa kunnille mahdollisuuden toteuttaa itsenäisesti energiansäästöprojekteja rakennuksissaan. Enni-verkkosovellus sisältää tarpeelliset työkalut ja ohjeet energiansäästöprojektin toteuttamiseksi: työkalut projektin viitearvojen määrittämiseen, sopimuksen tekemiseen kunnan ja rakennuksen käyttäjien välillä, kuukausittaiseen energiankulutusseurantaan, projektien toimenpiteiden kirjaamiseen sekä säästöjen laskentaan.

– Lisäksi sovelluksessa on runsaasti ohjeita, tehtäviä ja materiaaleja, mikä helpottaa rakennuksen käyttäjiä keksimään ideoita energiansäästöön ja motivoimaan mukaan koko koulu- tai työyhteisön, kertoo Pakkanen.

Suurimpina hyötyinä Pakkanen näkee juuri sovelluksen tarjoamat työkalut ja tehtävät.
– Kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Sovellus madaltaa kynnystä ja innostaa lähteä toteuttamaan energiansäästöprojekteja kunnissa.   

Sovellus on kuntien vapaasti käytettävissä. Hankkeen aikana syntyi käsitys, että sille on kunnissa suuri tarve.

Fifty/Sixty -hankkeelle on anottu jatkohanketta. Enni – Energiansäästösovellus julkisille rakennuksille -hankkeessa jatkokehitetään sovellusta ja pilotoidaan sitä kunnissa.

Enni-verkkosovelluksen löytää osoitteesta http://www.enni-sovellus.fi/sivut/.