Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Esimiesten vertaisryhmistä tuottavuutta ja hyvinvointia työpaikoille


Satakunnan ammattikorkeakoulussa SAMKissa on ESR-hankkeen puitteissa kehitetty esimiesten vertaistoimintamalli "Foorumix". Se nojaa kokemusten vaihtoon ja vertaisuuden voimaan.  

Toimintamalli kehitettiin vastaamaan esimiesten tarpeeseen jakaa asioita toistensa kanssa. Toivottiin hektisestä arjesta irrotettuja tuokioita, jolloin voi puhaltaa, koota jaksamista ja oppia samassa tilanteessa olevilta. Ryhmiin osallistuminen tuo myös vastapainoa esimiesroolin yksinäisyyteen.

Motivaation osallistumiseen antaa halu parantaa työyhteisön hyvinvointia. Muutostahti haastaa kaikki. Foorumixissa keskustellaan erilaisista reagointitavoista ja reilun, mutta yksilöllisen johtamisen haasteita sekä myönteisen ilmapiirin rakennuspalikoista. Osaamista tarvitaan esimerkiksi työkykyyn liittyvien herkkien asioiden puheeksi ottamisessa.

Kun lähiesimies saa säännöllisesti hetken itselleen, hän erään esimiehen sanoin "pystyy olemaan sellainen esimies, jonka työyhteisö ansaitsee." Keskustelut käsittelevät osallistujien toivomia aiheita. Välillä tukena toiminnassa ovat hankkeessa kehitetyt "Kymppikortit".

Foorumix-ryhmät voivat olla yritysten välisiä tai työpaikkojen sisäisiä. Erityisesti pienissä yrityksissä työskentelevät esimiehet saavat ryhmistä tukea myös verkostoitumiseen.

Upea joukko satakuntalaisia esimiehiä on pilotoinut toiminnan. Kirjassa "Valokeilassa Foorumix" ryhmien merkitystä kuvataan sitaatein ja kuvin.


"Ehdottomasti, vertaisfoorumi on yksinäisen esimiestyön voimavara ja ideapankki. Jakamalla saa itsekin, enemmän kuin toivoo." Näin kirjoitti eräs Foorumix-ryhmään osallistunut esimies ulkoiselle arvioitsijalle. Se tiivistää hyvin myös Valokeilassa Foorumix-kirjassa kuvattuja tunnelmia.

Toiminnan kestävästä tuloksellisuudesta kertoo arviointitulos, jonka mukaan sata prosenttia Foorumixin ulkoisen arvioinnin vastaajista koki toimintamallin välillisesti parantavan tuottavuutta ja hyvinvointia työyhteisössä. 88 prosentin mukaan Foorumix on kehittänyt työkykyjohtamista ja 95 % vastanneista on jo suositellut tai voisi suositella ryhmiä muille esimiehille.

Jo kolmessa satakuntalaisessa työterveysyrityksessä henkilökuntaa on kouluttautunut mallin ohjaajiksi ja Foorumixia ollaan kehittämässä palvelutuotteeksi. Pirkanmaalla toiminta aloitetaan syksyllä 2017. Tavoite on, että jatkossa eri puolilla Suomea kaikenlaisista työyhteisöistä voidaan osallistua vertaisryhmiin. Kun Foorumix on työterveystoimintaa, työnantaja voi saada KELAlta takaisin jopa 60 % osallistumiskuluista.

Teksti:
Kaarina Latostenmaa
Projektipäällikkö, Foorumix-hanke
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK

Kuvat: Katri Väkiparta

Lisätietoja: www.foorumix.fi
Suora linkki kirjaan: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/122835/2017_B_1_SAMK_ValokeilassaFoorumix.pdf?sequence=2
Kooste ulkoisen arvioinnin tuloksista: http://research.innolink.fi/info/foorumixcasekuvaus/