Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Laatua koulutukseen

Vaasan ammatilliset oppilaitokset (nyk. Vamia) ja Yrkesakademin i Österbotten käynnistivät LEAN2-laatua koulutukseen -hankkeen lisätäkseen opettajien ja sitä kautta opiskelijoiden LEAN-osaamista.

LEAN-johtamisfilosofia on lähtöisin Toyotan autotehtaalta Japanista ja se on levinnyt laajalti varsinkin isoissa yrityksissä. Suomessa julkishallinnon puolella LEAN otettiin ensimmäisenä käyttöön  sairaalaympäristöissä ja nyt pikkuhiljaa muuallakin. LEANin perusperiaatteita ovat Jatkuva parantaminen, Yhdessä tekeminen ja Hukan poistaminen. Kaikki toiminta tehdään Asiakkaan näkökulmasta.

Henkilöstön koulutukset olivat yksi painopistealue LEAN2-hankkeessa. Vamiassa lähes koko henkilöstö on koulutettu, YA:lta osallistujia on ollut vähemmän. Opettajien tavoitteena on osata siirtää Lean-perustietoa oppilaille ja toteuttaa Leaniä oppilaiden kanssa oppimisympäristöissä.

Toiminnan toinen painopistealue oli Vamia Lean Training Centerin suunnittelu ja toteutus.  LEAN centeriin tehtiin erilaisia koulutusmateriaaleja, joita testattiin pilottien avulla. Pilotteja toteuttivat Vaasan yliopiston opiskelijaryhmä, Vaasan keskussairaala, Kehittämisyhtiö VASEK Vaasasta ja pk-yritys Veljekset Ala-Talkkari Oy Lapualta. Hankkeessa kehitettiin myös uusi koulutustuote "Informaation ja kommunikaation parantaminen Leanin keinoin". Mallia ja sen materiaalia testattiin Pohjanmaan syyttäjänvirastossa ja Fluid-Bag Oy:ssa.

Lean2 – laatua koulutukseen -hanke on herättänyt laajaa mielenkiintoa sekä alueellisesti että eri puolilla Suomea, myös ulkolaisia vieraita on käynyt. Kaikkiaan runsaat 1 000 henkilöä on tutustunut hankkeeseen.

Euroopan sosiaalirahastosta tukea saanutta toimintaa arvioivat oppilaitosten johdot, ohjausryhmä, kohderyhmä sekä toimijat itseitsearviointina. Kirjallisena palautetta saatiin mm. piloteilta. Insinööriopiskelija Harri Uusi-Äijö teki laajan arvioinnin hankkeen onnistumisesta opinnäytetyönään.

LEAN jää oppilaitoksiin toimintamalliksi, jota laajennetaan kaikkiin yksiköihin. Tulevaisuuden vision mukaan jokainen opiskelija tuntee valmistuttuaan LEANin perusperiaatteet.

Lisätietoa hankkeesta löytyy seuraavilta sivustoilta:

EduVamia.fi
Vamia.fi
Yrkesakademin.fi