Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

TARMO+ kerää tuloksia ja tunnustusta

TARMO+ tulee sanoista Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi. Kolmivuotinen projekti on päättymässä vuoden 2017 lopussa hyvien tuloksien saattelemana.

Hankkeessa on järjestetty Hyvän asumisen iltoja kiinteistönpitoon, viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen keskittyen. Taloyhtiöt ja alan yritykset ovat kokoontuneet työpajoihin ratkomaan yhteiskorjausta ja täydennysrakentamista käytännössä. Viimeksi Kiinteistöliitto Pirkanmaan kanssa järjestetty Mistä lämpöä rivi- ja kerrostaloon -yleisötilaisuus houkutteli 130 kiinnostunutta keskustelemaan lämmitysratkaisuista. Kaikkiaan mukana on ollut 250 taloyhtiötä ja yli 50 yritystä. Osallistuminen on kerätyn palautteen perusteella johtanut lukuisten tarjouspyyntöjen jättämiseen ja sitä kautta yritysten liiketoiminnan kasvuun.

Tampereen seudun taloyhtiöihin on koulutettu yli 200 energiaeksperttiä rohkaisevin tuloksin. Energiaekspertti on aktiivinen asukas, joka perehtyy taloyhtiönsä energiatalouteen ja neuvoo muita asukkaita. Keskimäärin ekspertit ovat saaneet taloyhtiöissään aikaan 10–30 prosentin säästöjä energian- ja vedenkulutuksessa. TARMO+ on edistänyt energiaeksperttitoiminnan leviämistä viestinnällä ja järjestänyt eksperteille mahdollisuuksia kokemuksien vaihtoon ja vertaistukeen.

TARMO+:n sivuilla on kuvattu 15 taloyhtiöiden onnistumista. Näissä on tehty monta asumisen laatua ja energiatehokkuutta edistävää toimenpidettä, kuten nykyaikaisten lämmitys- ja automaatiojärjestelmien käyttöönotto, järjestelmien säätäminen, täydennysrakentaminen ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöönotto.

Tampereen kaupunki ja TARMO+ saivat elokuussa kansainvälisen tunnustuksen vähähiilisten asuinalueiden alalla. Hankkeelle myönnetty URBACT:in Hyvä käytäntö -merkki vaati perusteellisen valintaprosessin, jonka läpäisi noin kolmannes 270 ehdotuksesta. Tärkeimpinä kriteereinä valinnalle olivat menetelmän osallistavuus, testattu toimivuus ja toteutuskelpoisuus muissa Euroopan kaupungeissa. URBACT on EU:n tukema kaupunkikehitysohjelma.