Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Tulevaisuuden maaseutu

Maaseutua ajatellaan usein kuihtuvana ja syrjäisenä alueena. Kaupungit houkuttelevat, koska siellä on enemmän töitä, paremmat palvelut ja rikkaampi sosiaalinen elämä. Ajatus on kuitenkin jo vanhanaikainen. Digitalisaatio muuttaa maailmaa niin, että paikka ja aika menettävät merkityksensä: etätöitä voit tehdä missä vain ja milloin vain, internetistä saat palvelut ja tuotteet koska tahansa, ja sosiaalisen median kanavat ja erilaiset viestintäpalvelut mahdollistavat yhteydenpidon rakkaimpiimme pitkienkin matkojen päähän. Kaupunki tarjoaa ruuhkaa, kallista asumista, kiirettä ja vain vähän omaa tilaa toteuttaa itseään. Maaseudun valttikortteja ovat oma rauha työntekoon ja elämiseen, lyhyet etäisyydet ja ympäröivä luonto.

Kaikki eivät vielä osaa hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksia. Maaseudun elinvoimaisuuden kannalta olisi erityisen tärkeää tukea maaseudun yritysten digitalisoitumista. Digitaalinen maailma on välittömästi globaali ja tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia maaseudulla toimiville yrityksille.

Tavoitteemme Digipolku-hankkeessa on sysätä maaseudun yrityksiä eteenpäin digitalisaation mahdollisuuksien ymmärtämisessä. Ensimmäinen askel tässä on jakaa tietoa eri aiheista Digipolun työpajoissa. Työpajojen aiheita ovat esimerkiksi kuinka hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissa, verkkokauppaa myynnissä tai huomioida tietoturva, jotta toiminta on kestävää ja turvallista.

Työpajoissa yrityksiä kannustetaan pohtimaan, kuinka he voisivat hyödyntää erilaisia digitaalisia teknologiota, välineitä tai palveluita. Kestävän toiminnan kannalta yritysten oma pohdinta saatavista hyödyistä, omista resursseista ja tarpeista on olennaista.

Lue lisää Digipolku -hankkeesta täältä: https://www.jyu.fi/digipolku/ . Vilkaise ihmeessä myös kattavaa materiaalipankkiamme.

Digitaalisuus on suuri mahdollisuus satavuotiaalle Suomelle!

Tero Tuovinen ja Jaana Räisänen
Digipolku-hanke