Toimintaa ja tuloksia

Rakennerahastotoimintaa on ollut käynnissä Suomessa pian 20 vuotta. Voit tutustua ohjelmakausien 2000–2006 ja 2007–2013 hanketoimintaan täällä. Ohjelmakauden 2014 – 2020 toimintaa ohjaa vahva tuloksellisuus.

Käynnissä olevien hankkeiden ideoita ja toimintaa esitellään kohdassa rahoitetut hankkeet. Tuloksia ja kokemuksia -osassa on tietoa toimintansa päättäneissä hankkeissa kehitetyistä menetelmistä ja malleista. Lisäksi saat tietoa hankkeissa syntyneistä hyvistä käytännöistä, jotka kertovat esimerkinomaisesti, miten hanketoiminnalla kannattaa tavoitella kehitystoiminnalle vaikuttavia tuloksia.