Tuloksia ja kokemuksia

Tällä sivulla esitellään hanketoiminnan tuloksia ja kokemuksia: hyviä käytänteitä, kehitettyjä toimintamalleja ja muita toiminnan konkreettisia tuloksia sekä sitä, miten hankkeisiin osallistuneet ovat hankkeiden toiminnasta hyötyneet.

Länsi-Suomessa löydät tietoa myös ESR-toimijoiden yhteisestä kehittämis- ja oppimisympäristöstä, Länsi-Suomen Helmet -sivustolta.

Hankkeiden tuotoksia

Manner-Suomen ESR- ohjelma 2014-2020, Länsi-Suomen alueosio

 

Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

 

BAANA – verkostomainen rekrytointimalli maahanmuuttajien työllistymiseen (Materiaalipankki)

KOTOPAIKKA – Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun (Verkko-opas)

OHOI - Osaamista vuorohoitoon (julkaisu)

Välikäsi-hanke - välittäjäorganisaatiohanke (julkaisu)

Info Gloria - Maahanmuuttajaneuvonnan kehittämishanke (julkaisu)

TYÖNUOLI - Työtä liikuntaseuroissa (julkaisu)

Foorumix - Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena (julkaisu)

Learn Fast - kokeilevan kehittämisen ohjelma (julkaisu)

Kansainvälisen yhteistyön valmisteluhanke: Ilona - Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön (julkaisu)

 

Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

 

Erityisoppijan oppimispolku (julkaisu)

Vauhtia väylälle (julkaisu)

NAKS - Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen Pohjoisessa Keski-Suomessa (julkaisu)

MILLI - Myynnin osaamisen ja arvostuksen lisääminen (julkaisu)

Sosiaalinen kampus - yksilöllisiä polkuja kohti yhteisöllistä oppimista (julkaisu)

KYTKE – Korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa (julkaisu)

 

Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

 

SUUNTA - Nuorten vanhempien suunta työuralle (julkaisu)

Tesoman miähet - Työelämän ulkopuolella olevien miesten työ- ja toimintakyvyn parantamisen yhteishanke Pirkanmaalla (julkaisu)

 

Manner-Suomen ESR- ohjelma 2007-2013, Länsi-Suomen alueosio

 

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

 

Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisohjelma VALID -hanke (julkaisu)

SYsata – Sosiaalisia yrityksiä Satakuntaan -hanke (julkaisu)

Muutossignaalit-hanke (julkaisu)

 

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

 

Ohjauskulma-hanke (julkaisu)

Työmieli-hanke (julkaisu)

NovaNet-hanke (julkaisu)

Tartu Hetkeen -hanke: Pajapedagogiikka (julkaisu)

 

Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

 

Uusia työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja tukemisen malleja Etelä-Pohjanmaalle palveluja järjestävän verkoston yhteistyönä -UUMA hanke (julkaisu)

 

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

 

 VOIMA – Maahanmuuttajat Satakunnan voimavarana -hanke: Monikulttuurinen kolmivuotinen taival (julkaisu)

 

Manner-Suomen ESR ohjelma 2007-2013, valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

 

Opit käyttöön- hanke (julkaisu)

 

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

 

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa- hanke (julkaisu)