Tuloksia ja kokemuksia

Tällä sivulla esitellään hanketoiminnan tuloksia ja kokemuksia: hyviä käytänteitä, kehitettyjä toimintamalleja ja muita toiminnan konkreettisia tuloksia sekä sitä, miten hankkeisiin osallistuneet ovat hankkeiden toiminnasta hyötyneet.

Länsi-Suomessa löydät tietoa myös ESR-toimijoiden yhteisestä kehittämis- ja oppimisympäristöstä, Länsi-Suomen Helmet -sivustolta.

Hankkeiden tuotoksia 2007-2013

Manner-Suomen ESR ohjelma 2007-2013, Länsi-Suomen alueosio

Etelä-Pohjanmaa

Metka -Maatalous- ja elintarvikealan työelämälähtöiset korkea-asteen koulutustoteutukset-hanke
Eteläpohjalaisten elintarvikeyritysten osaamistarpeita ja osaamisen kehittämisen keinoja (pdf)

Uusia työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja tukemisen malleja Etelä-Pohjanmaalle palveluja järjestävän verkoston yhteistyönä -UUMA hanke

Yhteisöllisiä uusia työhyvinvoinnin edistämisen malleja -UUMA (pdf)

Keski-Suomi

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Satakunta

Satakunnan välityömarkkinoiden hyvät käytännöt (VÄLKKY-hanke):
http://www.valkky.fi/satakunnan-valityomarkkinoiden-hyvat-kaytannot

Rekrytointi murroksessa (Työtä Meille Nyt ja Heti! -hanke):
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/54223/2013_D1.pdf?sequence=2

Pajapedagogiikka (Tartu Hetkeen -hanke):
http://issuu.com/valttityopaja/docs/pajapedagogiikka

Monikulttuurinen kolmivuotinen taival (VOIMA – Maahanmuuttajat Satakunnan voimavarana -hanke):
http://issuu.com/sataedu/docs/voima.valmis.sivuittain

Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisohjelma VALID -hankejulkaisu:
http://issuu.com/prizztech/docs/valid_raportti_20130516_lowres/1?e=4212584/3425098

SYsata – Sosiaalisia yrityksiä Satakuntaan -hankejulkaisu:
http://winnova.netpaper.fi/919

Muutossignaalit-hankejulkaisu:
http://issuu.com/prizztech/docs/muutossignaalit_hankeraportt_prizzt?e=4212584/11658748

Ohjauskulma-hankejulkaisu:
http://samk.pikakirjakauppa.fi/images/kurkkaa/55/9789516331136/9789516331136.pdf

Työmieli-hankejulkaisu:
http://www.tyomieli.fi/materiaali/nain_se_tehtiin_julkaisu.pdf

NovaNet-hankejulkaisu:
http://winnova.netpaper.fi/2071

 

 

Manner-Suomen ESR ohjelma 2007-2013, valtakunnallinen osio

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa hankkeen julkaisu
Osaamisperustaisuudesta tekoihin (pdf)

Opit käyttöön hankkeen julkaisu
Yhteisellä työllä parempaa - opaskirja monialaisen yhteistyön kehittämiseksi nuorten hyvinvointipalveluissa (pdf)